RSS
SPRÁVY
NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001
Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

ÚNMS SR na Facebooku
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky informuje verejnosť o vytvorení „stránky“ úradu na webovom sídle www.facebook.com
viac viac

LINKY
Úvod
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor technickej normalizácie

OZNAMY

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR informuje, že v mesiaci september je na piatok 2. 9. 2016 a na piatok 16.9.2016 podľa § 111 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce nariadené hromadné čerpanie dovolenky.

 
V nadväznosti na uvedené Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje, že služby INFOCENTRA budú pre verejnosť v tieto dni zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení používatelia noriem, dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 19. 1. 2015 sa bude účtovať okrem nezmenenej ceny za normy aj položka za poštovné a balné a to nasledovne:

do 1 kg -   3,40 EUR
do 5 kg -   5,20 EUR
nad 5 kg - 7,00 EUR


                                                         -----------------

    
Naďalej je aj v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
na Štefanovičovej 3 zabezpečené štúdium PLATNÝCH slovenských technických noriem (STN)
cez STN-online za rovnakých podmienok a v tých istých otváracích hodinách,
ako v Infocentre na Karloveskej 63, ktoré je naďalej v prevádzke bez zmeny.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tlač/zakúpenie akýchkoľvek noriem a štúdium zahraničných noriem nie je na Štefanovičovej možný.

Otváracie hodiny a podmienky štúdia:

http://www.sutn.sk/default.aspx?page=c0c27c59-90e5-4649-a429-3636eb5b4612


                                                            -----------------


Na základe včlenenia SÚTN do ÚNMS SR si vás dovoľujeme upozorniť na nové fakturačné údaje:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

IČO: 30810710
DIČ: 2020850711
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000500541/8180
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0050 0541
SWIFT: SPSRSKBA

ÚNMS SR nie je platcom DPH.

 

obrazok_stn-onlineSTN-online - normy STN na internete

Služba STN-online umožňuje prístup k STN cez internet prostredníctvom predplatného na kalendárny rok. V službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem. STN-online si môžete vyskúšať v bezplatnej DEMO-verzii. Kalkuláciu poplatku Vám radi vypracujeme po vyplnení nasledujúceho formulára:
Kalkulácia poplatku na službu STN-online (xls, 37 kB)

Všeobecné informácie

  -----------------------------------------------   -----------------------------------------------