RSS
SPRÁVY
Návrh noriem na zrušenie - 2014
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

Upozornenie pre používateľov normy STN EN 206
Upozornenie pre používateľov normy STN EN 206 z januára 2015
viac viac

Previerka normy STN 34 1398: 2014
Previerka normy STN 34 1398: 2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody. Výzva na poslanie pripomienok
viac viac

Previerka normy STN 34 1398: 2014
Výzva pre odbornú verejnosť na účasť v pracovnej skupine
viac viac

LINKY