RSS
SPRÁVY
Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

Upozornenie pre používateľov normy STN EN 206
Upozornenie pre používateľov normy STN EN 206 z januára 2015
viac viac

LINKY
Internetová predajňa noriem


Upozornenie
Mapa stránok
Technická normalizácia
Eurokódy
SSTN
Malé a stredné podniky
Zoznam STN
Perinorm

Spoločné logo CEN a CENELEC

Logo ETSI

 

Archív správ
Dotazník spokojnosti
Pripomienky k vydaným normám