Skip Navigation Links
RSS
SPRÁVY
Návrh noriem na zrušenie - 2014
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Včlenenie SÚTN do ÚNMS SR
Všetky činnosti zabezpečované Slovenským ústavom technickej normalizácie budú vykonávané naďalej v rámci novovytvoreného odboru ÚNMS SR pod názvom Slovenský ústav technickej normalizácie.
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva, konkrétne z výskumu a vývoja, prehľady a štúdie a súhrn aktuálnych informácii Vám bude ÚNMS SR pravidelne v štvrťročných intervaloch prezentovať
viac viac

Upozornenie pre používateľov STN 38 6462: 2014
ÚNMS SR pripravuje zmenu k vydanej norme STN 38 6462 z júla 2014
viac viac

Strojárske tabuľky 2014
UNMS SR vydal nové Strojárske tabuľky
viac viac

LINKY
O nás > Systém manažérstva kvality
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality v SÚTN sa začal zavádzať v 2.polroku 2002. Koncom roka 2003 certifikačné orgány CERTICOM Bratislava a CQS Praha preverili vybudovaný systém manažérstva kvality v SÚTN a skonštatovali, že vyhovuje požiadavkám normy STN EN ISO 9001 v oblasti tvorby a distribúcie slovenských technických noriem, vydávania a predaja publikácií a spravovania informačného systému technickej normalizácie. V rokoch 2004 a 2005 boli vykonané kontrolné audity, ktoré preverili rôznorodé zmeny v jednotlivých procesoch zavedením nových postupov a projektov.

CQS - logo IQNet - logo CERTICOM - logo
CQS IQNet CERTICOM

V priebehu troch rokov bolo vykonaných niekoľko zmien na základe nových metód a technológií, ako aj podnetov zamestnancov, ktorí sa aktívne zapájali do zlepšovania procesov, ktorými sa náš systém manažérstva kvality v  SÚTN neustále zlepšoval. Zmeny boli preverené recertifikačným auditom 30 - 31.10.2006, kde certifikačné orgány opätovne konštatovali zhodu s normou STN EN ISO 9001 a obhájili sme certifikát systému manažérstva kvality.

Certifikát Systému manažérstva kvality 2008
Certifikát Systému manažérstva kvality 2008 (jpg, 3 MB)

V roku 2006 sme sa zapojili do súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2006 podľa modelu výnimočnosti EFQM, kde sme si preverili naše manažérske a konkurenčné schopnosti s cieľom zlepšovať našu úspešnosť a plnenie požiadaviek zákazníkov. Podľa preukázaných výsledkov samohodnotenia a rozhodnutia Hodnotiteľskej komisie sme sa stali víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu v roku 2006 v kategórii C1: organizácie ústrednej štátnej správy (model EFQM).

Fotografia z odovzdávania Národnej ceny SR za kvalitu 2006   Národná cena SR za kvalitu 2006   Fotografia z odovzdávania Národnej ceny SR za kvalitu 2006

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka