RSS
SPRÁVY
Návrh noriem na zrušenie - 2014
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Včlenenie SÚTN do ÚNMS SR
Všetky činnosti zabezpečované Slovenským ústavom technickej normalizácie budú vykonávané naďalej v rámci novovytvoreného odboru ÚNMS SR pod názvom Slovenský ústav technickej normalizácie.
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva, konkrétne z výskumu a vývoja, prehľady a štúdie a súhrn aktuálnych informácii Vám bude ÚNMS SR pravidelne v štvrťročných intervaloch prezentovať
viac viac

Strojárske tabuľky 2014
UNMS SR vydal nové Strojárske tabuľky
viac viac

Upozornenie pre používateľov normy STN EN 206
Upozornenie pre používateľov normy STN EN 206 z januára 2015
viac viac

LINKY