RSS
SPRÁVY
NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001
Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

ÚNMS SR na Facebooku
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky informuje verejnosť o vytvorení „stránky“ úradu na webovom sídle www.facebook.com
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 01 3420
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 01 3420Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 01 3420
Slovenský názov: Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky a kreslenie
Anglický názov: Construction drawings. General principles and presentation of technical drawings.
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.100.30, 91.040, 93.020
Triediaci znak: 01 3420
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/08
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 01 3406:1987-05, STN 01 3420:1985-01, STN 01 3422:1986-12, STN 01 3423:1985-11, STN 01 3424:1986-06, STN 01 3425:1981-12, STN 01 3426:1985-06, STN 01 3427:1982-03, STN 01 3428:1985-11, STN 01 3429:1985-06, STN 01 3430:1985-06, STN 01 3432:1985-06, STN 01 3446:1988-02, STN 01 3449:1983-06
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje základné požiadavky na úpravu a kreslenie výkresov stavebných častí objektov pozemných stavieb a úpravy terénu, ktoré súvisia s výstavbou týchto objektov.Obsah normy STN 01 3420
Predhovor 2
1 Predmet normy 6
2 Všeobecné požiadavky 6
2.1 Orientácia výkresov 6
2.2 Rozmery a úprava výkresového listu 7
2.3 Mierky 7
2.4 Čiary 7
2.5 Odkazové čiary 7
2.6 Písmo a popis 9
2.7 Kótovanie 9
2.8 Titulný blok 10
2.9 Označovanie stavebných úprav 11
2.10 Označovanie podlaží a miestností 12
2.11 Označovanie predmetov 12
2.12 Triedenie a označovanie dokumentácie 12
2.13 Spracovanie dokumentov na počítači 12
2.14 Štrukturalizácia dokumentov a spracovanie dokumentov 13
3 Zobrazovanie dokumentov 13
3.1 Všeobecne 13
3.2 Pôdorysy 13
3.3 Zvislé rezy 14
3.4 Pohľady 15
4 Kreslenie výkresov v mierke 1 : 200 a menšej 15
4.1 Výkresy v mierke 1 : 500 15
4.2 Výkresy v mierke 1 : 200 16
5 Kreslenie výkresov v mierke 1 : 100 a 1 : 50 18
5.1 Zásady kreslenia 18
5.2 Zobrazenie sklopených prierezov 19
5.3 Kreslenie výkopov 19
5.4 Kreslenie plošných základov 23
5.5 Kreslenie montážnych kanálov a šácht 26
5.6 Kreslenie zvislých konštrukcií 27
5.7 Kreslenie obkladov 28
5.8 Kreslenie komínových a vetracích prieduchov 29
5.9 Kreslenie schodísk 30
5.10 Kreslenie šikmých rámp 36
5.11 Kreslenie stropov 37
5.12 Kreslenie zavesených podhľadov 38
5.13 Kreslenie podláh 40
5.14 Kreslenie striech 41
5.15 Kreslenie okien 50
5.16 Kreslenie dverí a brán 51
5.17 Kreslenie priestupov, výklenkov a drážok 54
5.18 Zjednodušené výkresy 57
5.19 Kreslenie búracích a rekonštrukčných prác 59
6 Kreslenie výkresov v mierke 1 : 20 a väčšej 59
7 Označovanie stavebných materiálov graficky 59
8 Kreslenie zariaďovacích predmetov 62
9 Kreslenie úprav terénu 66
Príloha A (informatívna) 74
A.1 Príklad legendy miestností 74
A.2 Príklad zoznamu stavebných úprav 75