RSS
SPRÁVY
Návrh noriem na zrušenie - 2014
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Včlenenie SÚTN do ÚNMS SR
Všetky činnosti zabezpečované Slovenským ústavom technickej normalizácie budú vykonávané naďalej v rámci novovytvoreného odboru ÚNMS SR pod názvom Slovenský ústav technickej normalizácie.
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva, konkrétne z výskumu a vývoja, prehľady a štúdie a súhrn aktuálnych informácii Vám bude ÚNMS SR pravidelne v štvrťročných intervaloch prezentovať
viac viac

Strojárske tabuľky 2014
UNMS SR vydal nové Strojárske tabuľky
viac viac

Upozornenie pre používateľov normy STN EN 206
Upozornenie pre používateľov normy STN EN 206 z januára 2015
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 334+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 334+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 334+A1
Slovenský názov: Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 100 bar (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Gas pressure regulators for inlet pressures up to 100 bar
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 23.060.40
Triediaci znak: 38 6445
Úroveň zapracovania: idt EN 334:2005+A1:2009, idt EN 334:2005+A1:2009/Cor. Mar.:2009
Vestník: 09/09
Poplatok: Tlačená verzia: 28,30 € 
Iba na CD bez možnosti tlače!

Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.47 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 36.79 €
Vestník harmonizácie: 12/14, 10/11, 2/10, 7/13, 5/14, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 334+A1:2009-06 (38 6445)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument stanovuje požiadavky na konštrukciu a funkčnosť, na skúšanie a označovanie, na dimenzovanie veľkosti a dokumentáciu regulátorov tlaku plynu používaných v regulačných staniciach v zhode s EN 12186 alebo EN 12279:so vstupným tlakom do 100 bar a menovitým priemerom do DN 400; používaných v rozmedzí teploty od -20 C do +60 C, ktoré sa používajú pri plynných palivách 1. a 2. triedy podľa EN 437 v prepravných a distribučných rozvodoch, ako aj v komerčných a priemyselných inštaláciách.