RSS
SPRÁVY
Návrh noriem na zrušenie - 2014
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

Upozornenie pre používateľov normy STN EN 206
Upozornenie pre používateľov normy STN EN 206 z januára 2015
viac viac

Previerka normy STN 34 1398: 2014
Previerka normy STN 34 1398: 2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody. Výzva na poslanie pripomienok
viac viac

Previerka normy STN 34 1398: 2014
Výzva pre odbornú verejnosť na účasť v pracovnej skupine
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 75 6221/Z1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 75 6221/Z1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 75 6221/Z1
Slovenský názov: Čerpacie stanice odpadových vôd
Anglický názov: Waste water pumping stations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2000
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 75 6221
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/00
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma v nadväznosti na ustanovenia STN EN 751-6 určuje doplňujúce zásady pre navrhovanie kanalizačných čerpacích staníc. Platí pre cerpacie stanice odpadovych vod miest, obci, rozptylenej vystavby, podnikov, sportovisk, dopravnych stavieb, zdravotnickych a inych zariadeni bez ohladu na ich umiestnenie, ak pre ne nie su stanovene osobitne normy.