RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Úvod
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor technickej normalizácie

OZNAMY

COVID-19: ÚNMS SR dočasne bezodplatne sprístupňuje 2 súbor vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), po žiadosti Európskej komisie a v nadväznosti na mimoriadne opatrenia v boji proti šíreniu COVID-19, bezodplatne sprístupnil druhú sériu európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v rámci tohto mimoriadneho opatrenia dočasne bezodplatne sprístupňuje súbor STN týkajúcich sa dýchacích prístrojov, ventilátorov, chemických dezinfekčných prostriedkov a diagnostických zariadení.
Normy si môžete stiahnuť na:

https://www.unms.sk/?covid-19-aktualne-informacie&sprava=covid-19-unms-sr-docasne-bezodplatne-spristupnuje-subor-vybranych-stn-pre-zdravotnicke-pomocky-a-osobne-ochranne-prostriedky


COVID-19: ÚNMS SR dočasne bezodplatne sprístupňuje súbor vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

Cieľom tohto mimoriadneho rozhodnutia je potreba čeliť rastúcemu nedostatku ochranných masiek, rukavíc a iných výrobkov, s ktorým v súčasnosti zápasia mnohé európske krajiny. Účelom bezplatného poskytnutia vybraných európskych noriem je pomôcť hospodárskym subjektom, ktoré chcú preorientovať svoje výrobné linky tak, aby mohli v krátkom čase vyrobiť naliehavo potrebné vybavenie. Normy si môžete stiahnuť na:

https://www.unms.sk/?TS&sprava=docasne-bezodplatne-spristupnenie-suboru-vybranych-stn-pre-zdravotnicke-pomocky-a-osobne-ochranne-prostriedky


Vážení používatelia technických noriem a našich služieb,

dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu otváracích hodín v našom INFOCENTRE.

S platnosťou od 01.02.2020 budú otváracie hodiny nasledovné:

pondelok: 9:00 - 14:30
utorok: 9:00 - 14:30
streda: 10:00 - 15:00
štvrtok: 9:00 - 14:30
piatok: 9:00 - 14:00


Predĺženie termínu prihlásenia na seminár IEC pre mladých profesionálov, zmena termínu a miesta z dôvodu pandémie COVID-19

Bližšie informácie nájdete na našej stránke:

https://www.unms.sk/?TS&sprava=pozor-zmena-predlzenie-terminu-prihlasenia-na-seminar-iec-pre-mladych-profesionalov

https://www.iec.ch/members_experts/ypp/workshop/


 

 


 

Žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie a usmernenie k žiadostiam o udelenie súhlasu na odplatné/bezodplatné citovanie podstatnej/nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej/nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 a 6 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii

 
 

 
 
Sprístupnenie terminologickej databázy
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky od januára 2019
bezplatne sprístupňuje databázu termínov a definícií zo slovenských technických
noriem a technických normalizačných informácií vydaných v štátnom jazyku.
 
Viac informácií nájdete tu.
 
 

 

Vážení používatelia technických noriem, žiadame Vás, aby ste si pri objednávaní
technických noriem dôsledne skontrolovali,
v akom jazyku je technická norma
poskytovaná
(ukážka).  

                                    


 

Na základe včlenenia SÚTN do ÚNMS SR si vás dovoľujeme upozorniť na nové fakturačné údaje:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

IČO: 30810710
DIČ: 2020850711
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000500541/8180
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0050 0541
SWIFT: SPSRSKBA

ÚNMS SR nie je platcom DPH.

 

obrazok_stn-onlineSTN-online - normy STN na internete

Služba STN-online umožňuje prístup k STN cez internet prostredníctvom predplatného na rok. V službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem. STN-online si môžete vyskúšať v bezplatnej DEMO-verzii. Kalkuláciu poplatku Vám radi vypracujeme po vyplnení nasledujúceho formulára:
Kalkulácia poplatku na službu STN-online

Všeobecné informácie o službe STN-online nájdete tu.

  -----------------------------------------------   -----------------------------------------------