RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001
Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

Včlenenie SÚTN do ÚNMS SR
Všetky činnosti zabezpečované Slovenským ústavom technickej normalizácie budú vykonávané naďalej v rámci novovytvoreného odboru ÚNMS SR pod názvom Slovenský ústav technickej normalizácie.
viac viac

LINKY
Úvod
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor technickej normalizácie

Oznamy

 

Vážení používatelia noriem a našich služieb,

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR informuje, že dňa 23. 12. 2016
budú všetky služby Infocentra otvorené od 9,00 hod. do 11,00. hod.

V dňoch od 27.12. 2016 – 2.1. 2017 budú všetky služby Infocentra zatvorené.

Radi Vás opäť privítame 3. 1. 2017.

Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov !

 

                                                          -----------------

 
Vážení používatelia noriem, dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 19. 1. 2015 sa bude účtovať okrem nezmenenej ceny za normy aj položka za poštovné a balné a to nasledovne:

do 1 kg -   3,40 EUR
do 5 kg -   5,20 EUR
nad 5 kg - 7,00 EUR


                                                         -----------------

    
Naďalej je aj v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
na Štefanovičovej 3 zabezpečené štúdium PLATNÝCH slovenských technických noriem (STN)
cez STN-online za rovnakých podmienok a v tých istých otváracích hodinách,
ako v Infocentre na Karloveskej 63, ktoré je naďalej v prevádzke bez zmeny.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tlač/zakúpenie akýchkoľvek noriem a štúdium zahraničných noriem nie je na Štefanovičovej možný.

Otváracie hodiny a podmienky štúdia nájdete tu.


                                                            -----------------


Na základe včlenenia SÚTN do ÚNMS SR si vás dovoľujeme upozorniť na nové fakturačné údaje:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

IČO: 30810710
DIČ: 2020850711
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000500541/8180
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0050 0541
SWIFT: SPSRSKBA

ÚNMS SR nie je platcom DPH.

 

obrazok_stn-onlineSTN-online - normy STN na internete

Služba STN-online umožňuje prístup k STN cez internet prostredníctvom predplatného na kalendárny rok. V službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem. STN-online si môžete vyskúšať v bezplatnej DEMO-verzii. Kalkuláciu poplatku Vám radi vypracujeme po vyplnení nasledujúceho formulára:
Kalkulácia poplatku na službu STN-online (xls, 37 kB)

Všeobecné informácie o službe STN-online nájdete tu.

  -----------------------------------------------   -----------------------------------------------