RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Produkty a služby > Ostatné produkty > Elektronické databázy
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Databázy ISO a IEC

Databáza ISO termínov, definícií, grafických symbolov, skratiek, jednotiek merania, vlastností výrobkov a iných

Radi by sme Vás upozornili na rozbiehajúci sa databázový projekt ISO Concept database - ISO/CDB, ktorý bude postupne  poskytovať dáta zo všetkých noriem ISO (viac než 18 000) v týchto oblastiach:

 • Terms and definitions
 • Graphical symbols
 • Codes (language, country, currency etc.)
 • Units of measurement
 • Product properties
 • Data dictionaries of various types, and others

Momentálne sú v aplikácií prístupné prvé tri kategórie dát - Terms and definitions, Graphical symbols, Codes (language, country, currency etc.).

Prístup do databázy  ISO/CDB  a vyhľadávanie v nej (read-only mode) je bezplatný, sťahovanie údajov je spoplatnené.

Aplikáciu ocenia experti z komisií ISO/TC/SC pri tvorbe a revízii noriem, ale aj iní používatelia z rôznych organizácii.


Užitočné informácie o používaných zásuvkách a vidliciach, napätí a frekvecii v jednotlivých krajinách nájdete teraz na novom portáli IEC

http://www.iec.ch/worldplugs/Databázové súbory IEC a ISO s grafickými značkami a symbolmi

SÚTN ponúka možnosť predplatiť si prístup do databázových súborov IEC a ISO, ktoré obsahujú grafické značky a symboly.

Grafické značky (symboly) na použitie v elektrotechnických schémach

Databáza IEC 60617 obsahuje grafické značky (symboly) na použitie v elektrotechnických schémach. Všetky časti predtým vydaných IEC 60617 boli včlenené do tejto databázy, ktorá v súčasnosti obsahuje okolo 1750 značiek. Databáza je oficiálnym zdrojom IEC 60617.

Predplatné a obmedzenia pre používateľov

Prístup k databáze je založený na predplatnom. Predplatné je možné zabezpečiť cez národné komitéty IEC, predajné miesta, ktoré majú zmluvu s národnými komitétmi alebo priamo z webovej predajne IEC. Podmienky predplatného sú uvedené v Licenčnej dohode IEC na predaj produktov cez webovú predajňu.

Oblasť použitia databázy

Databáza pokrýva tieto oblasti:
 • Vodiče a spájacie zariadenia
 • Základné pasívne prvky
 • Polovodiče a elektrónky
 • Výroba a konverzia elektrickej energie
 • Spínače, ovládače a ochranné zariadenia
 • Meracie prístroje, zdroje svetla a signalizačné zariadenia
 • Telekomunikačný prenos, prepínacie a periférne zariadenia
 • Architektonické a topografické plány a schémy na inštaláciu
 • Binárne logické prvky
 • Analógové a hybridné prvky

Nové metadáta a vyhľadávacie možnosti

Včlenenie značiek do databázy bolo sprevádzané doplnením významného množstva metadát, ktoré sa nevyskytovali v predchádzajúcich publikáciách (názov značky, alternatívny názov značky, kľúčové slová, poznámky, a pod.) a prepojenia na príslušné značky a aplikačné poznámky. Databáza poskytuje tiež určené klasifikačné pohľady (podľa tvaru, funkcie a použitia) a tiež vyhľadávacie nástroje. Je teda oveľa bohatšia a oveľa vhodnejšia pre používateľa, ktorý potrebuje porozumieť a použiť grafické značky v elektrotechnických schémach.

Udržiavanie databázy

Databázu udržiava validačná skupina nominovaná národnými členmi IEC. Požiadavky na modifikáciu značky a na nové značky sa spracúvajú na základe požiadavky na zmeny národného komitétu alebo technickej komisie adresovanej validačnej skupine.

Autorská ochrana

Štruktúra a obsah databázy IEC podlieha autorskému právu IEC. IEC nabáda na používanie, odkazovanie a citovanie obsahu databáz s cieľom identifikovať a objasňovať význam elektrotechnických koncepcií, termínov a značiek a ich používanie v návodoch, schémach a na zariadeniach. IEC databáza sa uvádza ako zdroj. Kopírovanie databáz alebo extrakcia ich podstatnej časti na komerčné využívanie alebo bezplatné poskytovanie sú zakázané bez výlučného písomného súhlasu IEC.

Databáza Grafické značky na používanie na zariadeniach

Databáza obsahuje úplný súbor grafických značiek, ktoré obsahuje IEC 60417 a ISO 7000. Poskytuje konečnému používateľovi nákup všetkých takýchto značiek „na jednom mieste“. Tieto medzinárodné normy sú udržiavané technickou komisiou IEC/TC3, podkomisia SC3C a ISO/TC145, SC 3.

Každá grafická značka je identifikovaná referenčným číslom a obsahuje názov (v angličtine a francúzštine), obrázok vo formáte GIF a vektorový formát PDF, a niektoré ďalšie údaje. Viaceré vyhľadávacie nástroje dovoľujú ľahký prístup k danej grafickej značke.

Predplatné

Zákazníci majú možnosť predplatiť si súbor značiek IEC a ISO spolu alebo samostatne.

 • Spoločný súbor IEC 60417 a ISO 7000

  Predplatné je možné zabezpečiť cez národný komitét IEC a ním schválené predajné miesta alebo národného člena ISO alebo navštíviť IEC WEB store príp. ISO Store. V rámci predplatného je možné stiahnuť si obrázky z IEC 60417 alebo z ISO 7000 v PDF formáte.

 • Súbor IEC 60417

  Predplatiť si databázu možno cez národný komitét IEC alebo schváleného predajcu, príp. cez webstránku IEC.

  Možnosť objednania priamo na IEC stránke:

  IEC 60417:2002 DB 
  https://webstore.iec.ch/publication/2098

  ISO/IEC SYMBOL:2004 DB 
  Graphical symbols for use on equipment - 12-month subscription to online database comprising all graphical symbols published in IEC 60417 and ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment - 12-month subscription to online database comprising all graphical symbols published in IEC 60417 and ISO 7000
  https://webstore.iec.ch/publication/7514

  ISO 7000 sa samostatne nedá objednať, ale spolu s IEC 60417, resp. v rámci ISO/IEC SYMBOL:2004 DB to je možné.


 • Súbor ISO 7000

  Toto predplatné umožňuje prístup len ku grafickým značkám ISO 7000 s PDF verziou ISO 7000 2004. Predplatné zabezpečí národný člen ISO alebo je možné využiť ISO Store na web stránke ISO.

  Objednávka súboru ISO 7000 na ISO stranke:

  http://www.iso.org/iso/home/store/graphical_symbols.htm
  http://www.iso.org/iso/home/store/publication_item.htm?pid=PUB400001

  Do poznámky pri objednávke môžete uviesť, že to objednávate na základe odporúčania Slovak Office of Standards, Metrology and Testing (SOSMT)


Všeobecné použitie databáz

Databázy sú primárne určené konečným používateľom v priemysle, ktorí potrebujú vedieť ako značka vyzerá a môžu ju potrebovať na výrobku. Týmito sú tiež tvorcovia ISO a IEC noriem, osobitne, keď technická komisia na normy pre výrobky potrebuje značku do tejto normy. Ale je tiež určená pre tvorcov značiek, ktorí ju používajú ako základ pre tvorbu nových značiek (napr. IEC/TC3/SC3C).

Zákazníci môžu v súčasnosti vyhľadávať v databázach približne 3500 značiek. Konkrétnu značku si môžu stiahnuť vo formáte PDF.

Prístup k databázam je na základe predplatného, ktoré predáva IEC, ISO alebo ich národní členovia a autorizované predajné miesta.


Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka