RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Pomoc > Podmienky prevádzkovateľa
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Podmienky prevádzkovateľa

 

1. Identifikácia prevádzkovateľa:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)

 

Sídlo:                           Štefanovičova 3,

                                   P. O. BOX 76

                                   810 05 Bratislava 15

IČO:                            30810710

DIČ:                            2020850711

 

ÚNMS SR nie je platcom DPH !Úplný popis ponúkaného tovaru alebo služb:

Slovenské technické normy (STN), vydané periodiká a publikácie.

 

Mena, v ktorej  bude transakcia realizovaná: EUR

Úhrada za tovar je uvedená vo Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 20. marca 2017 o poplatkoch za poskytovanie technickej normy.


Zrušenie objednávky pred jej zaslaním: Áno, je možné stlačením tlačítka „zrušit" alebo tlačítka „späť".


Reklamácie a spôsob vrátenia tovaru a zaplatenej čiastky je realizované v zmysle

obchodného zákoníka


Kontakt na zákaznícky servis prevádzkovateľa: 0948/876 002 - papierové verzie produktov, 0918/ 876 003 - elektronické verzie noriem


Na poskytovaný tovar sa žiadne exportné obmedzenia nevzťahujú


Spôsob doručenia tovaru alebo služby:

Poštou, pri elektronickyých verziách download zo servera poskytovateľa.

Poštovné a balné je účtované nasledovne
- do   1 kg - poštovné a balné 3,40 EUR
- do   5 kg - poštovné a balné 5,20 EUR
- nad 5 kg - poštovné a balné 7,00 EUR


Prehlásenie o záruke bezpečnosti poskytnutých údajov:

"Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."

 


Objednávka cez Portál noriem

Ako si môže klient objednať tovar, resp. službu na Vašej stránke?*
Podrobný postup vyhľadávania a objednávania nájdete stlačením tlačídla "pomoc" po prihlásení do Portálu noriem.

Ako si môžete zrušiť objednávku?
Kliknutím na tlačidlo „zrušiť" alebo na tlačidlo v prehliadači  „späť".

Ako si môžete objednať normy STN v elektronickom formáte?
Normy STN v elektronickom formáte je možné objednať iba cez náš Portál noriem a pre objednávanie je nutná registrácia na našom portále. Iné formy objednávok (napr. fax, e-mail) neakceptujeme.

Ako si môžete zrušiť objednávku po uskutočnení platby  (v prípade platby cez internet)?
Spôsob zrušenia: e-mailom, faxom, písomne alebo osobne
Vrátenie peňazí:  dobropisom

 

 

Možnosť platby v našom Infocentre je len v v hotovosti.

Otváracie hodiny:

pondelok: 9.00 - 14.30
utorok: 9.00 - 14.30
streda: 12.00 - 16.00
štvrtok: 9.00 - 14.30
piatok: 9.00 - 13.00

Zmena otváracích hodín je vyhradená!

 

Na faktúru:

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob dodania: poštou

Poskytovateľ sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bol uvedený v objednávke,

- adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar zákazníkovi,

- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.

 

Iné:

Prijímateľ sa zaväzuje:

- prevziať objednaný tovar

- zaplatiť za objednaný tovar.

 

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť:

- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou,

- poškodenie zásielky zavinené poštou.

 

Reklamácie

Reklamácie sú vybavované:

telefonicky v pracovných dňoch v čase otváracích hodín INFOCENTRA

0948/876 002 - normy v tlačenej forme,

mailom: shop@normoff.gov.sk - normy v tlačenej forme,

0918/876 003 - normy v elektronickej forme

mailom: shop_pdf@normoff.gov.sk - normy v elektronickej forme

 

Záruka

na poskytovaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba.

 

Spôsob vrátenia tovaru

Poštou

 

Spôsob vrátenie peňazí

Dobropisom


2. Osobné údaje a ich ochrana

- Všetky osobné údaje su uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR.
- Osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej strane.
- Údaje o nakupoch a správaní zákazníkov budu použité len pre zákonné potreby prevádzkovateľa serveru.
- Všetky dáta su zabezpečené proti zneužívaniu a sú umiestnené na serveroch nášho úradu a ktoré nie sú zároveň využívané žiadnym iným subjektom.

- V prípade potvrdenia objednávky sa strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ  a mailovú adresu.
- V prípade potvrdenia objednávky sa strany dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
- Prijímateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti poskztovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi prijímateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prijímateľ udeľuje poskytovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže prijímateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prijímateľa poskytovateľovi.

Prijímateľ má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového portálu poskytovateľa, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

  --------------------------------------------------------------------------------

* Informácia pre držiteľa karty: Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom sluzby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, EUROCARD/MASTERCARD, VISA Electron a Diners Club International. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne (faxové číslo), presný popis tovaru, počet kusov a spôsob platby prip. iné informácie okrem údajov o karte!!!). Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.


Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka