Tlačiť

Vybrané STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

COVID-19: ÚNMS SR dočasne bezodplatne sprístupňuje 2 súbor vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), po žiadosti Európskej komisie a v nadväznosti na mimoriadne opatrenia v boji proti šíreniu COVID-19, bezodplatne sprístupnil druhú sériu európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v rámci tohto mimoriadneho opatrenia dočasne bezodplatne sprístupňuje súbor STN týkajúcich sa dýchacích prístrojov, ventilátorov, chemických dezinfekčných prostriedkov a diagnostických zariadení do 30. septembra 2020.

STN vo formáte pdf na čitanie nájdete tu:

 

COVID-19: ÚNMS SR dočasne bezodplatne sprístupňuje súbor vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

Cieľom tohto mimoriadneho rozhodnutia je potreba čeliť rastúcemu nedostatku ochranných masiek, rukavíc a iných výrobkov, s ktorým v súčasnosti zápasia mnohé európske krajiny. Účelom bezplatného poskytnutia vybraných európskych noriem je pomôcť hospodárskym subjektom, ktoré chcú preorientovať svoje výrobné linky tak, aby mohli v krátkom čase vyrobiť naliehavo potrebné vybavenie.

STN vo formáte pdf na čitanie nájdete tu: