RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
viac viac

NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001
Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

LINKY
Certifikácia > Certifikácia služieb > Informácie o certifikácií služieb
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Certifikácia prekladateľských služieb

Príklad certifikátu pre prekladateľské služby

Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) podpísal s Austrian Standards plus Certification (AS+C) dohodu o podmienkach spolupráce pri certifikácii prekladateľských služieb na Slovensku.

Účelom spolupráce je etablovať na Slovensku miestneho predstaviteľa LICS (Language Industry Certification System) na účely certifikácie poskytovateľov prekladateľských služieb podľa európskej normy EN 15038 (resp. STN EN 15038 Prekladateľské služby – Požiadavky na prekladateľské služby).

V praxi to znamená, že záujemci o certifikát, ktorým získajú uznanie, že ich poskytovanie prekladateľských služieb je v zhode s európskou normou EN 15038, sa odteraz môžu obrátiť na SÚTN, ktorý vykoná certifikačný audit a po jeho úspešnom vykonaní požiada rakúskeho partnera o vydanie certifikátu. Slovenskí poskytovatelia prekladateľských služieb získajú takto prostriedok ľahšieho vstupu na európsky trh a ľahšie uplatnenie aj na medzinárodnom poli. LICS je globálne uznávaný názov obchodnej značky hodnovernej certifikácie.

Prekladateľská divízia spoločnosti exe, spol. s r.o. sa tak od 1. júla 2008 stala prvým slovenským držiteľom certifikátu, ktorý potvrdzuje zhodu poskytovania prekladateľských služieb s európskou normou EN 15038.

Ďalší slovenskí poskytovatelia prekladateľských služieb, ktorí boli takto certifikovaní sú:

  • Aspena, s.r.o. - certifikát s platnosťou od 1. októbra 2008 a
  • PROMO International, spol. s r. o. – certifikát s platnosťou od 15. apríla 2010
  • Agentúra VKM, s.r.o. – certifikát s platnosťou od 1 júna 2010

 

Zoznam európskych aj mimoeurópskych poskytovateľov prekladateľských služieb, ktorí získali CERTIFIKÁT EN 15038 a majú oprávnenie používať certifikačnú značku LICS, je uvedený v spoločnej databáze na rakúskych webovych stránkach:

CERTIFIKÁT EN 15038 oprávňuje držiteľa používať značku zhody LICS a rakúsku certifikačnú značku ON CERT – CERTIFIED SERVICE vo svojej dokumentácii týkajúcej sa ich prekladateľského servisu.

Databáza certifikovaných prekladateľských služieb na Slovensku:

AdresaDátum vydania certifikátuPlatnosť doKontakt
EXE spol. s. r. o.
Na Hrebienku 5
811 02 Bratislava
Slovensko

Nr. ON – S 2008 023
1. 7. 2008 1. 7. 2014 +421 2 67 29 61 11
www.exe.sk
ASPENA s. r. o.
Trnavská cesta 5
831 04 Bratislava
Slovensko

Nr. ON – S 2008 029
1.10. 2008 1.10. 2014 +421 2 55 64 07 81
www.aspena.sk

PROMO International spol. s r. o.
Dostojevského rad 7
811 09 Bratislava
Slovensko

Nr. S 2010 025

5.4. 2010 5.4. 2016 +421 2 529 64 074
www.promo.sk

Agentúra VKM, s.r.o.
Grösslingova 69
811 09 Bratislava
Slovensko

Nr. S 2010 038

1. 6. 2010 1. 6. 2016 +421 2 529 21 616
www.avkm.net


Na úvodnú stránku Úvodná stránka