RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Produkty a služby > Technické normy > Trvalé sledovanie
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Trvalé sledovanie a rešeršné služby


Služba trvalého sledovania zmien STN poskytuje pravidelné informácie o nových normách, opravách a zmenách z oblasti, ktorú si zvolíte.

Rešeršné služby umožňujú vyhľadávanie noriem podľa kritérií, ktoré si sami môžete zvoliť (kľúčové slová, oblasti a pod.), v databázach domácich alebo zahraničných noriem.

Úhrada za trvalé sledovanie a rešeršné služby je vo Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 20. marca 2017 o poplatkoch za poskytovanie technickej normy. Účinná od 1. 4. 2017 (pdf, 718 kB)

 

 

 


Kontakt: e-mail: shop@normoff.gov.sk

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka