Tlačiť

Trvalé sledovanie a rešeršné služby


Služba trvalého sledovania zmien STN poskytuje pravidelné informácie o nových normách, opravách a zmenách z oblasti, ktorú si zvolíte.

Rešeršné služby umožňujú vyhľadávanie noriem podľa kritérií, ktoré si sami môžete zvoliť (kľúčové slová, oblasti a pod.), v databázach domácich alebo zahraničných noriem.

Úhrada za trvalé sledovanie a rešeršné služby je vo Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 20. marca 2017 o poplatkoch za poskytovanie technickej normy. Účinná od 1. 4. 2017 (pdf, 718 kB)

 

 

 


Kontakt: e-mail: shop@normoff.gov.sk

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka