Tlačiť

Vyhláška ÚNMS SR z 20. marca 2017 o poplatkoch za poskytovanie technickej normy a Sadzobník poskytovaných produktov a služieb technickej normalizácie ÚNMS SR, ktoré nie sú súčasťou vyhlášky

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 20. marca 2017 o poplatkoch za poskytovanie technickej normy. Účinná od 1. 4. 2017 (pdf, 718 kB)

Sadzobník poskytovaných produktov a služieb technickej normalizácie ÚNMS SR, ktoré nie sú súčasťou vyhlášky s platnosťou od 1. 4. 2017 (pdf, 165 kB)

 


Na úvodnú stránku Úvodná stránka