RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
viac viac

NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001
Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

LINKY
Pomoc > Vysvetlivky k údajom o normách
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Vysvetlivky k údajom o normách


SYSTÉM USPORIADANIA NORIEM

Normy sú usporiadané systematický podľa šesťmiestneho číslovania. Šesťmiestne číslo značí:

Trieda Skupina Číslo v skupine
 1. Označenie normy

  Označenie normy sa skladá zo značky STN (u predbežných noriem STN P), šesťmiestneho čísla a z čísla časti (uvádzaného za pomlčkou) v prípade, že norma je rozdelená do samostatných častí- alebo zo značky STN (u predbežných noriem STN P) a značky medzinárodnej, alebo európskej normy, jej čísla a z čísla časti v prípade, že medzinárodná alebo európska norma je rozdelená do samostatných častí.

 2. Triediaci znak

  Triediaci znak je vyjadrený šesťmiestnym číslom, ktoré sa uvádza, ak súčasťou označenia je číslo medzinárodnej alebo európskej normy. Je uvedený v zátvorke.

 3. Názov normy

  Názov je v slovenskom a anglickom jazyku.

 4. Označenie zhodnosti s medzinárodnou alebo európskou normou

  Stupeň zhodnosti STN s medzinárodnou alebo európskou normou je uvedený v zátvorke pod názvom normy a je vyjadrený skratkami idt, t. j. identická; neq, t. j. neekvivalentná; mod, t. j. modifikovaná.

 5. Dátum vydania

  Pri normách je uvedený dátum vydania (mesiac, rok), ktorý je zároveň dátumom začiatku platnosti normy. Termín Platfod informuje o dátume začiatku platnosti normy (mesiac, rok) a uvádza sa v prípade, že nie je totožný s dátumom jej vydania. Jazyk, v ktorom je publikovaný text normy je uvedený skratkami (cs - čeština. de -nemčína, en - angličtina, fr - francúzština, sk - slovenčina).

 6. Zmeny noriem

  Zmeny sú označené číslom a ďalej číslom a ročníkom Vestníka ÚNMS SR, v ktorom boli vyhlásené.

 7. Medzinárodná klasifikácia noriem ICS

  ICS, ako hierarchická klasifikácia, pozostáva z troch úrovní. 1. úroveň obsahuje 41 tried (od 01 po 99), ktoré zodpovedajú jednotlivým oblastiam pôsobnosti technickej normalizácie. Každá trieda má dvojmiestnu číselnú notáciu, napr.: 07 - Prírodné vedy. 2. úroveň pozostáva z 351 skupín. Notáciu skupiny tvorí notácia triedy a trojmiestne číslo skupiny vzájomne oddelené bodkou, napr.: 07.100 -Mikrobiológia. 3. úroveň pozostáva zo 127 podskupín. Notáciu podskupiny tvoria notácie predchádzajúcich dvoch úrovní a dvojmiestne číslo tretej úrovne (podskupiny) vzájomne oddelené bodkou, napr.: 07.100.30 - Mikrobiológia potravín.

 8. Cenová skupina

  Cenová skupina vyjadruje cenu normy podľa tabuľky na str. 172. Označená je skratkou Cen. sk. s príslušným priradeným číslom. V Zozname je uvedená len cenová skupina základnej normy (nie zmien vydaných tlačou).

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka