RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Produkty a služby > Ostatné produkty > Periodiká
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Periodiká

Ilustračný obrázok

Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky mesačne prináša aktuálne informácie o prijatých slovenských technických normách a technických normalizačných informáciach do sústavy slovenských technických noriem, oznámenia o pláne technickej normalizácie, údaje o verejnom prerokovaní návrhov slovenských technických noriem, oznámenia o autorizácii, prehľady osvedčení o akreditácii, notifikácie a ďalšie informácie.

Viac Objednanie predplatného 

   
Ilustračný obrázok

Metrológia a skúšobníctvo

Metrológia a skúšobníctvo je odborný časopis Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Cieľom redakčnej rady je informovať odbornú verejnosť v oblasti metrológie, skúšobníctva a akreditácie a pomôcť riešiť problémy v tejto oblasti.

Viac Objednanie predplatného