Tlačiť

Periodiká

Ilustračný obrázok

Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky mesačne prináša aktuálne informácie o prijatých slovenských technických normách a technických normalizačných informáciach do sústavy slovenských technických noriem, oznámenia o pláne technickej normalizácie, údaje o verejnom prerokovaní návrhov slovenských technických noriem, oznámenia o autorizácii, prehľady osvedčení o akreditácii, notifikácie a ďalšie informácie.

Viac Objednanie predplatného 

   
Ilustračný obrázok

Metrológia a skúšobníctvo

Metrológia a skúšobníctvo je odborný časopis Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Cieľom redakčnej rady je informovať odbornú verejnosť v oblasti metrológie, skúšobníctva a akreditácie a pomôcť riešiť problémy v tejto oblasti.

Viac Objednanie predplatného