RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Produkty a služby > Technické normy > Poskytovanie technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Poskytovanie technických noriem

Poskytovanie STN

Slovenské technické normy STN sú k dispozícií v tlačenej alebo elektronickej podobe. Aktuálny zoznam je k dispozícií v portáli noriem.

Poskytovanie STN pre žiaka strednej školy alebo študenta denného štúdia

Žiakovi strednej školy a študentovi denného štúdia, ktorý pre svoju záverečnú prácupotrebuje slovenské  technické  normy alebo technické normalizačné informácie, sa poskytne pri sprístupnení zľava 80 % z úhrady na slovenské technické normy alebo na technické normalizačné informácie v elektronickej podobe (verzia iba na čítanie) na základe potvrdenia

a) strednej školy,  že  požadované slovenské  technické  normyalebo technické normalizačné  informácie žiak  strednej  školy potrebuje  kplneniu študijných úloh alebo

b) vysokej školy,alebo potvrdenia školiteľa, že požadované slovenské technické normy alebo technické normalizačné informácieštudent denného štúdia potrebuje na vypracovanie záverečnej práce

Ako objednávať normy STN?

Normy v tlačenej podobe

Možnosti objednania:

 • portál noriem - pri objednávaní cez internetový portál noriem stačí pridať do košíka vybrané normy a po prvom stlačení tlačidla "objednať" si zvoliť spôsob platby (kartou, zálohovou faktúrou príp. formou dobierky),
 • e-mailom na shop@normoff.gov.sk - v objednávke treba uviesť zoznam objednávaných noriem, spôsob úhrady (zálohová faktúra, na dobierku) a kontaktné údaje objednávateľa (názov spoločnosti, meno kontaktnej osoby, adresa, IČO, DIČ a pod.),
 • poštou (ÚNMS SR, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15) - rovnako ako e-mailom,
 • osobne v našom Infocentre.

Normy v elektronickej podobe

Normy STN v elektronickom formáte je možné objednať iba cez náš portál noriem.
Iné formy objednávok (napr. fax, e-mail) neakceptujeme.

Normy v elektronickom formáte sú k dispozícií v troch verziách:

 • iba na čítanie bez možnosti tlače - umožnuje prezeranie obsahu,
 • na čítanie smožnosťou elektronického kopírovania obsahu,
 • s možnosťou tlače - okrem prezerania alebo elektronického kopírovania obsahu umožnuje aj tlač 1 ks pracovného výtlačku.

Každá z verzií je k dispozícií pre rôzny počet licencií (počítačov resp. používateľov v danom čase).

Možnosti objednania:

 • portál noriem - pri objednávaní cez portál noriem treba po pridaní do košíka pri každej norme zvoliť verziu (bez možnosti tlače - iba na čítanie, s možnosťou tlače), počet licencií a spôsob doručenia (stiahnuť - download, doručiť na CD). Po stlačení tlačidla "objednať" treba ešte zvoliť spôsob platby (voľba "na dobierku" sa týka len doručenia noriem na CD),
 • osobne cez objednávací systém v našom Infocentre

 

Zrušené normy

Úhrada za zrušené normy je identická s úhradou za platné normy.
Bližšie informácie:  shop_pdf@normoff.gov.sk

 

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Poskytovanie pôvodných EN v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku

Pôvodné znenie európskych noriem, ktoré sa prevzali do národnej sústavy STN a návrhy EN, sú k dispozícií v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku, v tlačenej alebo elektronickej podobe.

Ako objednávať pôvodné normy EN?

Normy v tlačenej podobe

Možnosti objednania:

 • e-mailom na shop@normoff.gov.sk - v objednávke treba uviesť zoznam objednávaných noriem, spôsob úhrady (zálohová faktúra, na dobierku), kontaktné údaje objednávateľa (názov spoločnosti, meno kontaktnej osoby, adresa, IČO, DIČ a pod.) a jazykovú verziu normy (anglickú, nemeckú alebo francúzsku),
 • poštou (ÚNMS SR, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15) - rovnako ako e-mailom,
 • osobne v našom Infocentre.

Normy v elektronickej podobe

Normy v elektronickom formáte sú k dispozícií v troch verziách:

 • iba na čítanie bez možnosti tlače - umožnuje prezeranie obsahu,
 • na čítanie smožnosťou elektronického kopírovania obsahu,
 • s možnosťou tlače - okrem prezerania alebo elektronického kopírovania obsahu umožnuje aj tlač noriem v príslušnom počte ks podľa počtu prístupov.

Každá z verzií je k dispozícií pre rôzny počet licencií (počítačov resp. používateľov v danom čase).

Možnosti objednania:

 • e-mailom - v objednávke treba uviesť zoznam objednávaných noriem, spôsob úhrady (zálohová faktúra, na dobierku), kontaktné údaje objednávateľa (názov spoločnosti, meno kontaktnej osoby, adresa, IČO, DIČ a pod.), jazykovú verziu normy (anglickú, nemeckú alebo francúzsku) ako aj spôsob doručenia (e-mailom alebo na CD) a spôsob platby (zálohová faktúra, na dobierku),
 • poštou (ÚNMS SR, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15) - rovnako ako e-mailom,
 • osobne v našom Infocentre.

Bližšie informácie:  shop_pdf@normoff.gov.sk

 

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Poskytovanie ostatných zahraničných noriem a publikácií

ÚNMS SR poskytuje medzinárodné (ISO, IEC) a zahraničné technické normy (ČSN, DIN, OHSAS, ASTM).

Ako objednávať zahraničné normy a publikácie?

Normy v tlačenej podobe

Možnosti objednania:

 • e-mailom na shop@normoff.gov.sk - v objednávke treba uviesť zoznam objednávaných noriem, spôsob úhrady (zálohová faktúra, na dobierku), kontaktné údaje objednávateľa (názov spoločnosti, meno kontaktnej osoby, adresa, IČO, DIČ a pod.) a jazykovú verziu normy (anglickú, nemeckú alebo francúzsku),
 • poštou (ÚNMS SR, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15) - rovnako ako e-mailom,

Normy v elektronickej podobe

Poskytovanie medzinárodných a zahraničných noriem v elektronickom formáte zabezpečujú príslušné zahraničné normalizačné organizácie.


 

 

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka