Tlačiť

Poskytovanie technických noriem

Poskytovanie STN

Slovenské technické normy STN sú k dispozícií v tlačenej alebo elektronickej podobe. Aktuálny zoznam je k dispozícií v portáli noriem.

Študentom denného štúdia a interným doktorandom, ktorí pre svoju bakalársku, diplomovú alebo dizertačnú prácu potrebujú normy STN, poskytujeme pri nákupe zľavu 80 % pre diplomantov a 50% pre bakalárov a doktorandov na normy v elektronickom formáte (verzia iba na čítanie). Stačí predložiť potvrdenie zo školy resp. od školiteľa, že požadované normy žiadateľ potrebuje na vypracovanie diplomovej resp. dizertačnej práce.

Ako objednávať normy STN?

Normy v tlačenej podobe

Možnosti objednania:

 • portál noriem - pri objednávaní cez internetový portál noriem stačí pridať do košíka vybrané normy a po prvom stlačení tlačidla "objednať" si zvoliť spôsob platby (kartou, zálohovou faktúrou príp. formou dobierky),
 • e-mailom na shop@normoff.gov.sk - v objednávke treba uviesť zoznam objednávaných noriem, spôsob úhrady (zálohová faktúra, na dobierku) a kontaktné údaje objednávateľa (názov spoločnosti, meno kontaktnej osoby, adresa, IČO, DIČ a pod.),
 • poštou (ÚNMS SR, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15) - rovnako ako e-mailom,
 • osobne v našom Infocentre.

Normy v elektronickej podobe

Normy STN v elektronickom formáte je možné objednať iba cez náš portál noriem.
Iné formy objednávok (napr. fax, e-mail) neakceptujeme.

Normy v elektronickom formáte sú k dispozícií v troch verziách:

 • iba na čítanie bez možnosti tlače - umožnuje prezeranie obsahu,
 • na čítanie smožnosťou elektronického kopírovania obsahu,
 • s možnosťou tlače - okrem prezerania alebo elektronického kopírovania obsahu umožnuje aj tlač 1 ks pracovného výtlačku.

Každá z verzií je k dispozícií pre rôzny počet licencií (počítačov resp. používateľov v danom čase).

Možnosti objednania:

 • portál noriem - pri objednávaní cez portál noriem treba po pridaní do košíka pri každej norme zvoliť verziu (bez možnosti tlače - iba na čítanie, s možnosťou tlače), počet licencií a spôsob doručenia (stiahnuť - download, doručiť na CD). Po stlačení tlačidla "objednať" treba ešte zvoliť spôsob platby (voľba "na dobierku" sa týka len doručenia noriem na CD),
 • osobne cez objednávací systém v našom Infocentre

 

Zrušené normy

Úhrada za zrušené normy je identická s úhradou za platné normy.
Bližšie informácie:  shop_pdf@normoff.gov.sk

 

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Poskytovanie pôvodných EN v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku

Pôvodné znenie európskych noriem, ktoré sa prevzali do národnej sústavy STN a návrhy EN, sú k dispozícií v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku, v tlačenej alebo elektronickej podobe.

Ako objednávať pôvodné normy EN?

Normy v tlačenej podobe

Možnosti objednania:

 • e-mailom na shop@normoff.gov.sk - v objednávke treba uviesť zoznam objednávaných noriem, spôsob úhrady (zálohová faktúra, na dobierku), kontaktné údaje objednávateľa (názov spoločnosti, meno kontaktnej osoby, adresa, IČO, DIČ a pod.) a jazykovú verziu normy (anglickú, nemeckú alebo francúzsku),
 • poštou (ÚNMS SR, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15) - rovnako ako e-mailom,
 • osobne v našom Infocentre.

Normy v elektronickej podobe

Normy v elektronickom formáte sú k dispozícií v troch verziách:

 • iba na čítanie bez možnosti tlače - umožnuje prezeranie obsahu,
 • na čítanie smožnosťou elektronického kopírovania obsahu,
 • s možnosťou tlače - okrem prezerania alebo elektronického kopírovania obsahu umožnuje aj tlač noriem v príslušnom počte ks podľa počtu prístupov.

Každá z verzií je k dispozícií pre rôzny počet licencií (počítačov resp. používateľov v danom čase).

Možnosti objednania:

 • e-mailom - v objednávke treba uviesť zoznam objednávaných noriem, spôsob úhrady (zálohová faktúra, na dobierku), kontaktné údaje objednávateľa (názov spoločnosti, meno kontaktnej osoby, adresa, IČO, DIČ a pod.), jazykovú verziu normy (anglickú, nemeckú alebo francúzsku) ako aj spôsob doručenia (e-mailom alebo na CD) a spôsob platby (zálohová faktúra, na dobierku),
 • poštou (ÚNMS SR, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15) - rovnako ako e-mailom,
 • osobne v našom Infocentre.

Bližšie informácie:  shop_pdf@normoff.gov.sk

 

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Poskytovanie ostatných zahraničných noriem a publikácií

ÚNMS SR poskytuje medzinárodné (ISO, IEC) a zahraničné technické normy (ČSN, DIN, OHSAS, ASTM).

Ako objednávať zahraničné normy a publikácie?

Normy v tlačenej podobe

Možnosti objednania:

 • e-mailom na shop@normoff.gov.sk - v objednávke treba uviesť zoznam objednávaných noriem, spôsob úhrady (zálohová faktúra, na dobierku), kontaktné údaje objednávateľa (názov spoločnosti, meno kontaktnej osoby, adresa, IČO, DIČ a pod.) a jazykovú verziu normy (anglickú, nemeckú alebo francúzsku),
 • poštou (ÚNMS SR, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15) - rovnako ako e-mailom,

Normy v elektronickej podobe

Poskytovanie medzinárodných a zahraničných noriem v elektronickom formáte zabezpečujú príslušné zahraničné normalizačné organizácie.


 

 

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka