RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Portál noriem - vyhľadávanie produktov

 

Technickú podporu pre normy v elektronickom formáte a služby STN-online nájdete tu.

 

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) výhradným poskytovateľom slovenských technických noriem na území Slovenskej republiky. Slovenské technické normy vydané na akomkoľvek nosiči sa môžu rozmnožovať alebo rozširovať iba so súhlasom úradu.

Za neoprávnené, odplatné rozmnožovanie alebo rozširovanie slovenských technických noriem je úrad podľa § 32 ods. 1 zákona povinný uložiť pokutu až do výšky 35 000 eur.     
 
Úrad na základe podnetu alebo na základe vlastného zistenia uloží pokutu tomu, kto neoprávnene:

     a) označí dokument značkou STN,
     b) za odplatu rozmnoží alebo rozšíri slovenskú technickú normu.

Pri opakovanom protiprávnom konaní možno uložiť pokutu až do dvojnásobku uloženej pokuty.

 


Technické normy:

Vyhľadávanie technických noriem Vyhľadávanie technických noriem
Rozšírené vyhľadávanie technických noriem s možnosťou objednania
Triedy noriem Triedy noriem
Vyhľadávanie technických noriem podľa tried 
ICS kódy ICS kódy
Vyhľadávanie technických noriem podľa ICS kódov
 Ostatné produkty:
Ostatné produkty

Periodiká Periodiká
Vyhľadávanie periodík s možnosťou objednania
Publikácie Publikácie
Vyhľadávanie publikácií s možnosťou objednania
CD Produkty Produkty na CD ROM
Ponúkame produkty na predaj v elektronickej forme na CD ROM
Predplatné periodík Predplatenie periodík
Objednávka predplatného periodík