RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
viac viac

NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001
Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

LINKY
Portál noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Portál noriem - vyhľadávanie produktov

 

Technickú podporu pre normy v elektronickom formáte a služby STN-online nájdete tu.

 

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade s § 6 ods. 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona“) je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) výhradným poskytovateľom slovenských technických noriem na území Slovenskej republiky. Slovenské technické normy vydané na akomkoľvek nosiči sa môžu rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom úradu.

Za neoprávnené rozmnožovanie a rozširovanie slovenských technických noriem je úrad podľa § 32 ods. 2 zákona povinný uložiť pokutu až do výšky 33 193,92 eur.     
 
Úrad na základe podnetu alebo na základe vlastného zistenia uloží pokutu tomu, kto neoprávnene:

     a. označil dokument značkou STN, 
     b. rozmnožil a rozšíril slovenskú technickú normu.

Pri opakovanom protiprávnom konaní možno uložiť pokutu až do dvojnásobku uloženej pokuty.


Technické normy:

Vyhľadávanie technických noriem Vyhľadávanie technických noriem
Rozšírené vyhľadávanie technických noriem s možnosťou objednania
Triedy noriem Triedy noriem
Vyhľadávanie technických noriem podľa tried 
ICS kódy ICS kódy
Vyhľadávanie technických noriem podľa ICS kódov
 



Ostatné produkty:
Ostatné produkty

Periodiká Periodiká
Vyhľadávanie periodík s možnosťou objednania
Publikácie Publikácie
Vyhľadávanie publikácií s možnosťou objednania
CD Produkty Produkty na CD ROM
Ponúkame produkty na predaj v elektronickej forme na CD ROM
Predplatné periodík Predplatenie periodík
Objednávka predplatného periodík