RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Produkty a služby > Služby > Služby INFOCENTRA
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Služby INFOCENTRA

INFOCENTRUM poskytuje v priestoroch študovne aktuálne informácie o platnosti, zmenách a opravách slovenských, európskych, medzinárodných a zahraničných technických noriem a umožňuje štúdium rôznych normalizačných dokumentov.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že od 1.4.2019
nadobudla účinnosť Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy.

S účinnosťou od 1.4.2019 sa zrušuje:

– Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 61/2017 Z. z.
o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,

– Sadzobník poskytovaných produktov a služieb technickej normalizácie platný od 1.4.2017.

 

 

Otváracie hodiny:

pondelok: 9.00 - 14.30
utorok: 9.00 - 14.30
streda: 12.00 - 16.00
štvrtok: 9.00 - 14.30
piatok: 9.00 - 13.00

Kontakt tel.: 0948/876 004

 

Prezenčné štúdium noriem STN v slovenskom jazyku mimo Bratislavy je možné aj v:

- Slovenskej národnej knižnici v Martine
- Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
- Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

 

 

Hore Hore

Na úvodnú stránku Úvodná stránka