Tlačiť

Služby INFOCENTRA

INFOCENTRUM poskytuje v priestoroch študovne aktuálne informácie o platnosti, zmenách a opravách slovenských, európskych, medzinárodných a zahraničných technických noriem a umožňuje štúdium rôznych normalizačných dokumentov.

Poplatky za služby v INFOCENTRE sú uvedené:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 20. marca 2017 o poplatkoch za poskytovanie technickej normy. Účinná od 1. 4. 2017 (pdf, 718 kB)

Sadzobník poskytovaných produktov a služieb technickej normalizácie ÚNMS SR, ktoré nie sú súčasťou vyhlášky s platnosťou od 1. 4. 2017 (pdf, 165 kB)

 

Otváracie hodiny:

pondelok: 9.00 - 14.30
utorok: 9.00 - 14.30
streda: 12.00 - 16.00
štvrtok: 9.00 - 14.30
piatok: 9.00 - 13.00

Kontakt tel.: 0948/876 004

 

Prezenčné štúdium noriem STN v slovenskom jazyku mimo Bratislavy je možné aj v:

- Slovenskej národnej knižnici v Martine
- Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
- Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

 

 

Hore Hore

Na úvodnú stránku Úvodná stránka