Tlačiť

Produkt na CD ROM

Zoznam STN

Vážení používatelia, dostáva sa Vám do rúk Zoznam slovenských technických noriem v elektronickej forme vo formáte .pdf, ktorý obsahuje platné vyhlásené normy a zmeny noriem spolu s prehľadom medzinárodných, regionálnych (európskych) a iných dokumentov, ktoré sa zaviedli do sústavy STN. Podrobnejšie informácie o medzinárodných, európskych a ostatných zahraničných normách Vám poskytne NIS TN (Karloveská 63, tel. č.: 02/60294 452).

Objednávka

 

Cenník Zoznamu STN podľa aktualizácie

LICENCIAMESAČNEŠTVRŤROČNEPOLROČNEROČNE
Zoznam STN pre 1 PC274,40 €166,30 €109,50 €80,30 €