RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Publikácie na CD

Publikácie vydané na CD

  


zväčšiť náhľad viac

zobraziť obsah viac
Energetická hospodárnosť budov on-line

On-line prístup k normám týkajúcich sa energetickej hospodárnosti budov pre 1 PC s aktualizáciou na 1 rok a s možnosťou tlače do 28. 2. príslušného roka. Od 1. 3. je nutné obnoviť prístupové práva.Vydanie: 3.2013

Poplatok: 70,00 €


zväčšiť náhľad viac

zobraziť obsah viac
Projektovanie miestnych komunikácií - Komentár k STN 73 6110: 2004

Komentár V. Medelskej a kol. k vybraným článkom STN 73 6110: 2004  Projektovanie miestnych komunikácií dopĺňa, vysvetľuje a upravuje niektoré detaily postupu výpočtu kapacity komunikácií, ďalej detaily návrhu geometrických prvkov komunikačnej siete, podmienky ochrany životného prostredia, plánovania a pod. S komentárom súvisia ďalšie STN, medzinárodné (ISO) a európske normy.Vydanie: 12.2006

Poplatok: 9,20 €


zväčšiť náhľad viac

zobraziť obsah viac
IWA 2, Systémy manažérstva kvality. Návod na aplikáciu normy ISO 9001: 2000 vo vzdelávaní

Cieľom dokumentu je ponúknuť návod, ktorý by pomohol organizáciám poskytujúcim vzdelávacie produkty zaviesť efektívny systém manažérstva kvality spĺňajúci požiadavky normy ISO 9001: 2000, a pomohol tak spojiť koncepcie manažérstva kvality so vzdelávacou praxou. Trvalé posudzovanie učebných osnov a vzdelávacích procesov, ktoré sprevádza výučbu, môže zabezpečiť efektívnosť učebného procesu.Vydanie: 1.2006

Poplatok: 10,90 €


zväčšiť náhľad viac

zobraziť obsah viac
IWA 1, Systémy manažérstva kvality. Návod na zlepšovanie procesov v organizáciach zdravotníckych služieb

Medzinárodná pracovná dohoda preberá značnú časť znenia normy ISO 9004: 2000, Systémy manažérstva kvality. Návod na zlepšovanie výkonnosti. Poskytuje návod na aplikáciu systému manažérstva kvality vrátane procesov trvalého zlepšovania v organizáciach zdravotníckych služieb, ktoré prispievajú k spokojnosti zákazníkov a k spokojnosti ďalších zainteresovaných strán. Táto publikácia má pomôcť pri vývoji alebo zlepšovaní základného systému manažérstva kvality v týchto organizáciach tak, aby sa zabezpečil ich trvalý rast, zdôrazňovala sa prevencia chýb, redukovala variabilita a straty organizácie, t. j. činnosti nezvyšujúce hodnotu.Vydanie: 1.2006

Poplatok: 10,90 €
Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk