RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Ostatné publikácie

Ostatné publikácie

  


zväčšiť náhľad viac

zobraziť obsah viac
Strojárske tabuľky - výber noriem - vydanie 2014

Tabuľky poskytujú základné technické údaje pre navrhovanie a výrobu konštrukčných prvkov strojov, základné informácie o mierových jednotkách, normalizačných rozmeroch, informácie o označovaní stavu povrchu, tolerovaní rozmerov a geometrie závitov a iných tvarových a rozmerových prvkov a pod. Navyše obsahujú údaje pre výpočty a konštrukčné smernice prvkov strojov a potrebné údaje z medzinárodných, európskych a národných technických noriem.Vydanie: 9.2014

Poplatok: 20,44 €


zväčšiť náhľad viac

zobraziť obsah viac
Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC ...

Ďurčík, M. -  Gondová, L. - Kmeť, V.:

Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC podporujúcich implementáciu a prevádzku riadenia informačnej bezpečnosti , riadenia procesov poskytovania IT služieb a ďalších noriem súvisiacich s bezpečnosťou informačných systémov

Publikácia M. Ďurčíka, L. Gondovej a V. Kmeťa umožňuje zorientovať sa v medzinárodných normách ISO/IEC a ďalších normách súvisiacich s bezpečnosťou informačných systémov.Vydanie: 2.2013

Poplatok: 18,00 €


zväčšiť náhľad viac

zobraziť obsah viac
Projektovanie miestnych komunikácií

Komentár V. Medelskej a kol. k vybraným článkom STN 73 6110: 2004  Projektovanie miestnych komunikácií dopĺňa, vysvetľuje a upravuje niektoré detaily postupu výpočtu kapacity komunikácií, ďalej detaily návrhu geometrických prvkov komunikačnej siete, podmienky ochrany životného prostredia, plánovania a pod. S komentárom súvisia ďalšie STN, medzinárodné (ISO) a európske normy.Vydanie: 12.2006

Poplatok: 9,20 €


zväčšiť náhľad viac

zobraziť obsah viac
Príručka k STN EN 1990 Zásady navrhovania konštrukcií

Publikácia je príručkou k základnému Eurokódu EN 1990 (vydaný ako STN EN 1990 v januári 2004 oznámením na priame používanie), ktorý definuje princípy navrhovania konštrukcií a na Slovensku sa používa spolu s národnou prílohou STN EN 1990/NA, vydanou v októbri 2004. EN 1990 definuje princípy a aplikačné pravidlá potrebných postupov a posúdení konštrukcií a ich častí, ďalej definuje postupy na určovanie spoľahlivosti stavebných konštrukcií, vysvetľuje princípy a dopĺňa ustanovenia normy príkladmi.Vydanie: 6.2006

Poplatok: 10,70 €
Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk