RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
viac viac

NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001
Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Periodiká

  

Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vestník mesačne prináša aktuálne informácie o schválených slovenských technických normách, oznámenia o pláne technickej normalizácie, údaje o verejnom pripomienkovaní návrhov STN, oznámenia o autorizácii podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, prehľady osvedčení o akreditácii, notifikácie a ďalšie informácie.
Normalizácia

Normalizácia

Časopis Normalizácia vychádza 4x za rok, obsahuje odborné a informatívne články, informácie o legislatíve, technických požiadavkách na výrobky, správy z domácich i medzinárodných podujatí ako sú fórum normalizátorov, valné zhromaždenia medzinárodných a európskych normalizačných organizácií, príspevky prevzaté z ISO Focusu, terminologickú poradňu a iné.
Metrológia a skúšobníctvo

Metrológia a skúšobníctvo

Metrológia a skúšobníctvo je odborný časopis Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Cieľom redakčnej rady je informovať odbornú verejnosť v oblasti metrológie, skúšobníctva a akreditácie a pomôcť riešiť problémy v tejto oblasti.