RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 05 0600 (05 0600)

Dátum vydania: 01.02.1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 0601 (05 0601)

Dátum vydania: 01.02.1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 0610 (05 0610)

Dátum vydania: 01.02.1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 0610 (05 0610) zrušená

Dátum vydania: 10.05.1978

ZVARANIE. BEZPECNOSTNE USTANOVENIA PRE ZVARANIE PLAMENOM A REZANIE KYSLIKOM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 05 0610/A (05 0610) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1985

ZVARANIE. BEZPECNOSTNE USTANOVENIA PRE ZVARANIE PLAMENOM A REZANIE KYSLIKOM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 05 0610/B (05 0610) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1988

ZVARANIE. BEZPECNOSTNE USTANOVENIA PRE ZVARANIE PLAMENOM A REZANIE KYSLIKOM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 05 0630 (05 0630) zrušená

Dátum vydania: 09.01.1978

BEZPECNOSTNI USTANOVENI PRO SVAROVANI ELEKTRICKYM OBLOUKEM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 0630 (05 0630)

Dátum vydania: 01.02.1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 05 0630/A (05 0630) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1986

BEZPECNOSTNI USTANOVENI PRO SVAROVANI ELEKTRICKYM OBLOUKEM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 0640 (05 0640)

Dátum vydania: 24.09.1979

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plazmové technológie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 0650 (05 0650)

Dátum vydania: 01.02.1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 05 0650 (05 0650) zrušená

Dátum vydania: 11.06.1975

BEZPECNOSTNI PREDPISY PRO SVAROVANI ELEKTRICKYM ODPOREM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 05 0650/A (05 0650) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1977

BEZPECNOSTNI PREDPISY PRO SVAROVANI ELEKTRICKYM ODPOREM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 0661 (05 0661)

Dátum vydania: 01.02.1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre trecie zváranie kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 0671 (05 0671)

Dátum vydania: 01.02.1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre laserové zváranie kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 0672 (05 0672)

Dátum vydania: 01.02.1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre elektrónové zváranie kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1598 (05 0604) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Ochrana zdravia pri zváraní a príbuzných procesoch. Priehľadné zváracie závesy, pásy a ochranné clony na oblúkové zváracie procesy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1598 (05 0604) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2012

Ochrana zdravia pri zváraní a príbuzných procesoch. Priehľadné zváracie závesy, pásy a ochranné clony na oblúkové zváracie procesy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1598/A1 (05 0604) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Ochrana zdravia pri zváraní a príbuzných procesoch. Priehľadné zváracie závesy, pásy a ochranné clony na oblúkové zváracie procesy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62822-2 (05 0620)

Dátum vydania: 01.03.2017

Elektrické zváracie zariadenia. Posudzovanie z hľadiska obmedzenia expozície osôb elektromagnetickým poliam (0 Hz - 300 GHz). Časť 2: Zariadenia na oblúkové zváranie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 874 (05 0618) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Zariadenia na plameňové zváranie. Valcové rezacie horáky na strojové rezanie kyslíkom a horľavým plynom. Konštrukčné typy, všeobecné požiadavky, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62822-1 (05 0620)

Dátum vydania: 01.02.2019

Elektrické zváracie zariadenia. Posudzovanie z hľadiska obmedzenia expozície osôb elektromagnetickým poliam (0 Hz - 300 GHz). Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62822-3 (05 0620)

Dátum vydania: 01.06.2018

Elektrické zváracie zariadenia. Posudzovanie z hľadiska obmedzenia expozície osôb elektromagnetickým poliam (0 Hz - 300 GHz). Časť 3: Zariadenia na odporové zváranie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10882-1 (05 0606)

Dátum vydania: 01.04.2012

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Odber vzoriek tuhých častíc vo vzduchu a plynov v dýchacej zóne prevádzkovateľa. Časť 1: Odber vzoriek tuhých častíc vo vzduchu (ISO 10882-1:2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10882-1 (05 0606) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Odoberanie vzoriek častíc atmosféry a plynov v dýchacej zóne operátora. Časť 1: Odber vzoriek častíc atmosféry (ISO 10882-1:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 10882-2 (05 0606)

Dátum vydania: 01.11.2003

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Odoberanie vzoriek častíc atmosféfy a plynov v dýchacej zóne operátora. Časť 2: Odber vzoriek plynu (ISO 10882-2: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15011-1 (05 0605) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín vznikajúcich pri zváraní oblúkom. Časť 1: Stanovenie emisného stupňa a odber vzoriek na analýzu určitej plynnej splodiny (ISO 15011-1: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15011-1 (05 0605) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín vzniknutých pri zváraní oblúkom. Časť 1: Stanovenie emisného stupňa a odber vzoriek na analýzu určitej plynnej splodiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15011-1 (05 0605)

Dátum vydania: 01.04.2010

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín. Časť 1: Stanovenie emisného stupňa plynných splodín a odber vzoriek plynných splodín na analýzu pri oblúkovom zváraní (ISO 15011-1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15011-2 (05 0605)

Dátum vydania: 01.04.2010

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín. Časť 2: Stanovenie emisného stupňa oxidu uhoľnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) pri oblúkovom zváraní, rezaní a drážkovaní (ISO 15011-2: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15011-2 (05 0605) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín vzniknutých pri zváraní oblúkom. Časť 2: Stanovenie emisného stupňa plynnej splodiny okrem ozónu (ISO 15011-2:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15011-2 (05 0605) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín vznikajúcich pri zváraní oblúkom. Časť 2: Stanovenie emisného stupňa plynov okrem ozónu (ISO 15011-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15011-3 (05 0605) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín vznikajúcich pri zváraní oblúkom. Časť 3: Stanovenie koncentrácie ozónu meraním na pevných bodoch (ISO 15011-3:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15011-3 (05 0605) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín vzniknutých pri zváraní oblúkom. Časť 3: Stanovenie koncentrácie ozónu meraním v pevnom bode (ISO 15011-3:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15011-3 (05 0605)

Dátum vydania: 01.04.2010

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín. Časť 3: Stanovenie emisného stupňa ozónu počas oblúkového zvárania (ISO 15011-3: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15011-4 (05 0605) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín vzniknutých pri zváraní oblúkom. Časť 4: Tabuľka s dátami na plynné splodiny (ISO 15011-4: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15011-4 (05 0605)

Dátum vydania: 01.08.2018

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín vzniknutých pri zváraní oblúkom. Časť 4: Tabuľka s dátami na plynné splodiny (ISO 15011-4: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15011-4/A1 (05 0605) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín vzniknutých pri zváraní oblúkom. Časť 4: Tabuľka s dátami na plynné splodiny (ISO 15011-4: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15011-5 (05 0605)

Dátum vydania: 01.04.2012

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórna metóda na vzorkovanie dymu a plynov. Časť 5: Identifikácia tepelno-degradačných produktov vytvorených pri zváraní alebo rezaní výrobkov zložených z úplne alebo čiastočne organických materiálov pomocou plynu z pyrolýzy (ISO 15011-5:2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15012-1 (05 0607)

Dátum vydania: 01.10.2013

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Požiadavky, skúšky a označovanie zariadenia na filtrovanie vzduchu. Časť 1: Stanovenie stupňa separácie dymu zo zvárania (ISO 15012-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15012-1 (05 0607) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Požiadavky, skúšky a označovanie zariadenia na filtrovanie vzduchu. Časť 1: Stanovenie stupňa separácie dymu zo zvárania (ISO 15012-1: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15012-2 (05 0607) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2008

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Požiadavky, skúšky a označovanie zariadení na filtrovanie vzduchu. Časť 2: Stanovenie minimálnej rýchlosti prietoku vzduchu odsávačov a hubíc (ISO 15012-2: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15012-2 (05 0607)

Dátum vydania: 01.07.2009

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Požiadavky, skúšky a označovanie zariadenia na filtrovanie vzduchu. Časť 2: Stanovenie minimálneho objemového prietoku vzduchu odsávačov a hubíc (ISO 15012-2: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15012-4 (05 0608)

Dátum vydania: 01.01.2017

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Zariadenia na zachytávanie a separáciu dymu. Časť 4: Všeobecné požiadavky (ISO 15012-4: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17916 (05 0608)

Dátum vydania: 01.10.2016

Bezpečnosť zariadení na termické delenie (ISO 17916: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21904-3 (05 0611)

Dátum vydania: 01.09.2018

Ochrana zdravia pri zváraní a príbuzných procesoch. Požiadavky, skúšky a označovanie zariadení na filtráciu vzduchu. Časť 3: Stanovenie efektívnosti zariadení určených na zachytávanie plynných splodín na horáku pri zváraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 25980 (05 0604)

Dátum vydania: 01.04.2015

Ochrana zdravia pri zváraní a príbuzných procesoch. Priehľadné zváracie závesy, pásy a ochranné clony na oblúkové zváracie procesy (ISO 25980:2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5172 (05 0618)

Dátum vydania: 01.10.2006

Zariadenia na plameňové zváranie. Špecifikácia hadicových zostáv zariadení na zváranie, rezanie a príbuzné procesy (ISO 5172: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5172/A1 (05 0618)

Dátum vydania: 01.01.2013

Zariadenia na plameňové zváranie. Špecifikácia hadicových zostáv zariadení na zváranie, rezanie a príbuzné procesy (ISO 5172: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5172/A2 (05 0618)

Dátum vydania: 01.09.2015

Zariadenia na plameňové zváranie. Špecifikácia hadicových zostáv zariadení na zváranie, rezanie a príbuzné procesy (ISO 5172: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac