RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 50 0201 (50 0201) zrušená

Dátum vydania: 04.02.1986

Skúšanie buničiny. Metóda určovania počtu plošných nečistôt v buničine

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0202 (50 0202) zrušená

Dátum vydania: 17.04.1978

Skúšanie buničín. Branie vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0204 (50 0204) zrušená

Dátum vydania: 27.12.1983

Skúšanie buničín. Určenie čistoty viskózovej buničiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0207 (50 0207) zrušená

Dátum vydania: 11.02.1983

Skúšanie buničiny. Určenie analytickej vlhkosti buničiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0210 (50 0210) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1985

SKUSANIE BUNICIN. URCENIE LIMITNEHO VISKOZITNEHO CISLA BUNICINY V KUPRIETYLENDIAMINE (KUENE)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0220 (50 0220) zrušená

Dátum vydania: 17.04.1978

SKUSANIE BUNICIN. PRIPRAVA VZORIEK NA FYZIKALNO-MECHANICKE SKUSKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0221 (50 0221) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

SKUSANIE BUNICIN. URCOVANIE FYZIKALNO-MECHANICKYCH VLASTNOSTI BUNICIN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0224 (50 0224) zrušená

Dátum vydania: 28.11.1989

Skúšanie buničín. Príprava laboratórnych hárkov konvenčným postupom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0230 (50 0230) zrušená

Dátum vydania: 10.03.1965

Skúšanie buničín. Úprava buničiny pre chemické skúšky mokrým rozvláknením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 50 0240 (50 0240) zrušená

Dátum vydania: 28.04.1969

PRIPRAVA~SKUSOBNYCH~HARKOV~VLAKNIN NA OPTICKE SKUSKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 50 0240 (50 0240) zrušená

Dátum vydania: 16.08.1989

Skúsanie bunicín. Príprava skúsobnych hárkov vláknin na optické skúsky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0241 (50 0241) zrušená

Dátum vydania: 28.04.1969

SKUSANIE BUNICIN A PAPIERA.URCENIE BELOSTI VLAKNIN A PAPIERA (MgO)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0248 (50 0248)

Dátum vydania: 26.07.1989

Buničina a papier. Metóda určenia obsahu sodíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 50 0251 (50 0251) zrušená

Dátum vydania: 05.09.1974

SKUSANIE~BUNICIN. URCENIE OBSAHU~MANGANU V BUNICINE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0251 (50 0251) zrušená

Dátum vydania: 04.01.1991

Skúšanie buničín. Určenie obsahu mangánu v buničine

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0252 (50 0252) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1981

SKUSANIE BUNICIN. URCENIE OBSAHU POPOLA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0253 (50 0253) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1970

Skúšanie buničín. Určenie obsahu medi v buničine

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0254 (50 0254) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1990

Buničina, papier a kartón. Metódy určenia obsahu železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 50 0254 (50 0254) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1970

SKUSANIE BUNICIN. URCENIE~OBSAHU~ZELEZA V~BUNICINE A PAPIERI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0255 (50 0255) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1970

SKUSANIE BUNICIN. URCENIE OBSAHU VAPNIKA V BUNICINE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0256 (50 0256) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1970

Skúšanie buničín. Určenie časti popola buničiny nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0257 (50 0257) zrušená

Dátum vydania: 27.06.1955

Skúšanie buničín. Stanovenie stupňa prevarenia podľa Künga (P-Cl číslo)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0258 (50 0258) zrušená

Dátum vydania: 22.02.1985

SKUSANIE BUNICIN. URCENIE CISLA KAPPA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0259 (50 0259) zrušená

Dátum vydania: 30.01.1978

Skúšanie buničín. Určenie spotreby chlóru v buničine (stupeň odvarenia)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0260 (50 0260) zrušená

Dátum vydania: 04.12.1984

Skúšanie buničín. Určenie obsahu alfacelulózy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0261 (50 0261) zrušená

Dátum vydania: 27.06.1955

Skúšanie buničín. Stanovenie beta a gama celulózy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 50 0261/a (50 0261) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1960

Skúšanie buničín. Stanovenie beta a gama celulózy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0262 (50 0262) zrušená

Dátum vydania: 04.12.1984

SKUSANIE BUNICIN. URCENIE ROZPUSTNOSTI BUNICIN V LUHOCH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0264 (50 0264)

Dátum vydania: 30.01.1978

Skúšanie buničín. Určenie pentózanov v buničine

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0267 (50 0267) zrušená

Dátum vydania: 03.08.1988

Skúšanie vláknovín a vláknin. Určenie rozpustnosti v 1 % roztoku hydroxidu sodného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0270 (50 0270) zrušená

Dátum vydania: 18.03.1986

KONTROLNE METODY PRI VYROBE VLAKNIN. URCENIE LATOK ROZPUSTNYCH V DICHLORMETANE ALEBO V ZMESI BENZENU A ALKOHOLU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0276 (50 0276) zrušená

Dátum vydania: 27.06.1955

Skúšanie buničín. Stanovenie viskozity buničiny v kuoxame

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0279 (50 0279) zrušená

Dátum vydania: 17.04.1975

Skúšanie buničín. Určenie priemerného polymeračného stupňa buničiny v kuoxamovom roztoku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0280 (50 0280) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1989

Skúšanie buničín. Určenie lineárneho napučiavania a nasiakavosti v roztoku hydroxidu sodného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 50 0280 (50 0280) zrušená

Dátum vydania: 27.06.1955

SKUSANIE BUNICIN. STANOVENIE LINEARNEHO~NAPUCIAVANIA A~NASIAKAVOSTI~BUNICINY V~LUHU~SODNOM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0288 (50 0288) zrušená

Dátum vydania: 20.04.1984

Skúšanie buničín. Určenie obsahu triesok vo vlákninách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0289 (50 0289) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1984

Skúšanie buničín. Určenie frakčného zloženia vláknin

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 50 0290 (50 0290) zrušená

Dátum vydania: 27.12.1983

Skúšanie vláknin. Skúšanie drevoviny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 50 0297 (50 0297) zrušená

Dátum vydania: 10.05.1983

Skúšanie drevoviny. Stanovenie počiatočnej pevnosti drevoviny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 50 0298 (50 0298) zrušená

Dátum vydania: 11.02.1983

Skúšanie drevoviny. Stanovenie odvodňovacej schopnosti drevoviny metódou Rapid-Köthen

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14719 (50 0270)

Dátum vydania: 01.02.2006

Buničina, papier a lepenka. Stanovenie obsahu diizopropylnaftalénu (DIPN) extrakciou s rozpúšťadlom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 20638 (50 0207) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1997

Buničiny. Stanovenie obsahu sušiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 25264-2 (50 0223) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Buničiny. Laboratórne mletie. 2. časť: Metóda v PFI mlyne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 25264-2/Z1 (50 0223) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Buničiny. Laboratórne mletie. 2. časť: Metóda v PFI mlyne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 25264-3 (50 0222) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Buničiny. Laboratórne mletie. Časť 3: Metóda v Jokro mlyne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 25264-3/Z1 (50 0222) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Buničiny. Laboratórne mletie. Časť 3: Metóda v Jokro mlyne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27213 (50 0202)

Dátum vydania: 01.11.1997

Buničiny. Odber vzoriek na skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14453 (50 0271) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Buničiny. Stanovenie látok rozpustných v acetóne (ISO 14453: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14453 (50 0271)

Dátum vydania: 01.11.2014

Buničiny. Stanovenie látok rozpustných v acetóne (ISO 14453: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15318 (50 0269)

Dátum vydania: 01.11.2001

Buničina, papier a lepenka. Stanovenie 7 špecifikovaných polychlórovaných bifenylov (PCB) (ISO 15318:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15320 (50 0268)

Dátum vydania: 01.12.2011

Papier, lepenka a buničiny. Stanovenie pentachlórfenolu vo vodnom výluhu (ISO 15320: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15320 (50 0268) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Buničina, papier a lepenka. Stanovenie pentachlórfenolu vo vodnom výluhu (ISO 15320: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15755 (50 0203)

Dátum vydania: 01.02.2002

Papier a lepenka. Odhad znečistení (ISO 15755:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4119 (50 0239)

Dátum vydania: 01.06.1999

Buničiny. Určenie koncentrácie vodolátky (ISO 4119:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5263 (50 0220) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1999

Buničiny. Laboratórne rozvlákňovanie za mokra (ISO 5263:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5263-1 (50 0220) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Buničiny. Laboratórne rozvlákňovanie za mokra. Časť 1: Rozvlákňovanie chemických buničín (ISO 5263-1: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5263-1 (50 0220)

Dátum vydania: 01.08.2005

Buničiny. Laboratórne rozvlákňovanie za mokra. Časť 1: Rozvlákňovanie chemických buničín (ISO 5263-1: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5263-2 (50 0220)

Dátum vydania: 01.08.2005

Buničiny. Laboratórne rozvlákňovanie za mokra. Časť 2: Rozvlákňovanie mechanických buničín pri teplote 20 °C (ISO 5263-2: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5263-2 (50 0220) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Buničiny. Laboratórne rozvlákňovanie za mokra. Časť 2: Rozvlákňovanie mechanických buničín pri teplote 20 °C (ISO 5263-2: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5263-3 (50 0220) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Buničiny. Laboratórne rozvlákňovanie za mokra. Časť 3: Rozvlákňovanie mechanických buničín pri teplote vyššej ako 85 °C (ISO 5263-3: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5263-3 (50 0220)

Dátum vydania: 01.08.2005

Buničiny. Laboratórne rozvlákňovanie za mokra. Časť 3: Rozvlákňovanie mechanických buničín pri teplote >= 85 °C (ISO 5263-3: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5264-2 (50 0222) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Buničiny. Laboratórne mletie. Časť 2: Metóda v mlyne PFI (ISO 5264-2: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5264-2 (50 0222)

Dátum vydania: 01.07.2011

Buničiny. Laboratórne mletie. Časť 2: Metóda v mlyne PFI (ISO 5264-2: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5267-1 (50 0219)

Dátum vydania: 01.11.2001

Buničiny. Určenie odvodňovacej schopnosti. Časť 1: Metóda Schopper- Rieglera (ISO 5267-1:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5267-1/AC (50 0219)

Dátum vydania: 01.02.2003

Buničiny. Určenie odvodňovacej schopnosti. Časť 1: Metóda Schopper- Rieglera (ISO 5267-1:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5269-1 (50 0218)

Dátum vydania: 01.09.2005

Buničiny. Príprava laboratórnych hárkov na fyzikálne skúšanie. Časť 1: Konvenčná metóda tvorby hárkov (ISO 5269-1: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5269-1 (50 0218) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Buničiny. Príprava laboratórnych hárkov na fyzikálne skúšanie. Časť 1: Konvenčná metóda formovania hárkov (ISO 5269-1:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5269-2 (50 0218) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Buničiny. Príprava laboratórnych hárkov na fyzikálne skúšanie. Časť 2: Metóda Rapid-Köthena (ISO 5269-2:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5269-2 (50 0218)

Dátum vydania: 01.08.2005

Buničiny. Príprava laboratórnych hárkov na fyzikálne skúšanie. Časť 2: Metóda Rapida-Kothena (ISO 5269-2: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5270 (50 0221) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Buničiny. Laboratórne hárky. Určenie fyzikálnych vlastností (ISO 5270: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5270 (50 0221)

Dátum vydania: 01.04.2013

Buničiny. Laboratórne hárky. Určenie fyzikálnych vlastností (ISO 5270: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5350-1 (50 0201)

Dátum vydania: 01.02.2007

Buničiny. Určenie nečistôt a zväzkov vláken. Časť 1: Kontrola laboratórnych hárkov v prechádzajúcom svetle (ISO 5350-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5350-1 (50 0201) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Buničiny. Určenie nečistôt a zväzkov vláken. Časť 1: Kontrola laboratórnych hárkov (ISO 5350-1:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5350-2 (50 0201) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Buničiny. Určenie nečistôt a zväzkov vláken. Časť 2: Kontrola buničiny vyrábanej v hárkoch (ISO 5350-2:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5350-2 (50 0201)

Dátum vydania: 01.02.2007

Buničiny. Určenie nečistôt a zväzkov vláken. Časť 2: Kontrola buničiny vyrábanej v hárkoch v prechádzajúcom svetle (ISO 5350-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 638 (50 0207)

Dátum vydania: 01.02.2009

Papier, lepenka a buničiny. Stanovenie obsahu sušiny. Metóda sušenia v sušiarni (ISO 638: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 801-1 (50 0209)

Dátum vydania: 01.01.1999

Buničiny. Určenie obchodnej hmotnosti dávok. Časť 1: Buničiny balené vo forme hárkov (ISO 801-1:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 801-3 (50 0209)

Dátum vydania: 01.01.1999

Buničiny. Určenie obchodnej hmotnosti dávok. Časť 3: Unifikované balíky (ISO 801-3:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10775 (50 0249)

Dátum vydania: 01.11.1997

Papier, lepenka a buničiny. Stanovenie obsahu kadmia. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1762 (50 0252) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1993

Buničiny. Určenie obsahu popola

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1830 (50 0251) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1996

Buničiny. Stanovenie obsahu mangánu. Fotometrická metóda s jodistanom sodným a metóda plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 22754 (50 0240)

Dátum vydania: 01.04.2012

Buničina a papier. Stanovenie efektívnej koncentrácie zvyškovej farby (číslo ERIC) meraním činiteľa odrazu v infračervenej oblasti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 302 (50 0258)

Dátum vydania: 01.02.2011

Buničiny. Stanovenie čísla Kappa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 302 (50 0258) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1993

Buničiny. Určenie čísla Kappa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3260 (50 0259)

Dátum vydania: 01.08.1996

Buničiny. Určenie spotreby chlóru. (Stupeň delignifikácie)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 3688 (50 0210)

Dátum vydania: 01.06.2009

Buničiny. Príprava laboratórnych hárkov na meranie difúzneho činiteľa odrazu v modrej oblasti spektra (belosť podľa ISO)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3688 (50 0240) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1994

Buničiny. Meranie difúzneho činiteľa odrazu v modrej oblasti spektra (belosť podľa ISO)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4119 (50 0239) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1993

Buničiny. Určenie koncentrácie vodolátky (rýchla metóda)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5263 (50 0220) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1993

Buničiny. Laboratórne rozvlákňovanie za mokra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5264-1 (50 0222)

Dátum vydania: 01.09.1993

Buničiny. Laboratórne mletie. Časť 1: Metóda vo Valley holandri

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5267-1 (50 0219) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1993

Buničiny. Určenie odvodňovacej schopnosti podľa Schopper-Rieglera

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5269-2 (50 0218) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1993

Buničiny. Príprava laboratórnych hárkov na fyzikálne skúšky. Časť 2: Metóda RAPID-KÖTHEN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5270 (50 0221) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1993

Buničiny, laboratórne hárky. Určenie fyzikálnych vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5350-1 (50 0201) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1995

Buničiny. Určenie počtu nečistôt a zväzkov vláken. 1. časť: Nebielené chemické buničiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5350-2 (50 0201) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1995

Buničiny. Určenie počtu nečistôt a zväzkov vláken. Časť 2: Bielené buničiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5351/1 (50 0210) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1994

Celulóza v zriedených roztokoch. Stanovenie limitného viskozitného čísla. Časť 1: Postup v roztoku kuprietyléndiamínu (CED)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 624 (50 0270) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1993

Buničiny. Určenie látok rozpustných v dichlórmetáne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 692 (50 0262)

Dátum vydania: 01.10.1993

Buničiny. Určenie rozpustnosti v lúhoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 699 (50 0263)

Dátum vydania: 01.08.1996

Buničiny. Stanovenie odolnosti proti alkáliám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 776 (50 0256)

Dátum vydania: 01.08.1996

Buničiny. Stanovenie popola nerozpustného v kyseline

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>