Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 15861 (51 2020)

Dátum vydania: 01.11.2012

Potravinárske stroje. Udiarne. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1672-1 (51 2000)

Dátum vydania: 01.04.2015

Potravinárske stroje. Základné zásady. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1672-2 (51 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Potravinárske stroje. Základné zásady. Časť 2: Hygienické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1672-2+A1 (51 2000)

Dátum vydania: 01.09.2009

Potravinárske stroje. Základné zásady. Časť 2: Hygienické požiadavky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1672-2+AC (51 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Potravinárske stroje. Základné pojmy. Časť 2: Hygienické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16889 (51 2005)

Dátum vydania: 01.11.2016

Hygiena potravín. Príprava a výdaj teplých nápojov z automatov na teplé nápoje. Hygienické požiadavky, migračný test

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15623 (51 2010) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2008

Potravinárske stroje. Usmernenie. Materiály pre potravinovú oblasť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac