Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 53 3130 (53 3130) zrušená

Dátum vydania: 21.11.1958

Stroje na spracovanie mäsa. Veľkosti a základná zostava rezacích súprav rezačiek na mäso

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 53 3131 (53 3131) zrušená

Dátum vydania: 21.11.1958

Stroje na spracovanie mäsa. Kliny rezacieho mechanizmu rezačiek na mäso

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 53 3132 (53 3132) zrušená

Dátum vydania: 21.11.1958

Stroje na spracovanie mäsa. Unášacie čapy nožov rezacieho mechanizmu rezačiek na mäso

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 53 3133 (53 3133) zrušená

Dátum vydania: 21.11.1958

Stroje na spracovanie mäsa. Rozkrajovače rezacieho mechanizmu rezačiek na mäso

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 53 3134 (53 3134) zrušená

Dátum vydania: 21.11.1958

Stroje na spracovanie mäsa. Jednostranné nože rezacieho mechanizmu rezačiek na mäso

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 53 3135 (53 3135) zrušená

Dátum vydania: 21.11.1958

Stroje na spracovanie mäsa. Obojstranné nože rezacieho mechanizmu rezačiek na mäso

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 53 3136 (53 3136) zrušená

Dátum vydania: 21.11.1958

Stroje na spracovanie mäsa. Rezacie dosky rezacieho mechanizmu rezačiek na mäso

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 53 3137 (53 3137) zrušená

Dátum vydania: 21.11.1958

Stroje na spracovanie mäsa. Oporné ružice rezacieho mechanizmu rezačiek na mäso

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 53 3138 (53 3138) zrušená

Dátum vydania: 21.11.1958

Stroje na spracovanie mäsa. Rozperné krúžky rezacieho mechanizmu rezačiek na mäso

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 53 3139 (53 3139) zrušená

Dátum vydania: 12.03.1959

Rezačky na mäso. Uzavreté matice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 53 3140 (53 3140)

Dátum vydania: 01.02.2003

Stroje na spracovanie mäsa. Nože pre rezačky mäsa s veľkosťou od 70 do 300. Dvojstranné nože s nákružkom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 53 3141 (53 3141)

Dátum vydania: 01.02.2003

Stroje na spracovanie mäsa. Predkrajovač a dierované rezné dosky pre rezačky mäsa s veľkosťou od 70 do 300 pre nože s nákružkom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 53 3150 (53 3150)

Dátum vydania: 01.02.2003

Potravinárske zariadenia. Narážačky. Narážacie rúrky a ich pripojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
DE DE
STN DIN 8967 (53 3142) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Plechy na pekárske výrobky, pekárske pece, chladiace a mraziace zariadenia pre pekárne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
DE DE
STN DIN 8967 (53 3142) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Plechy na pekárske výrobky, pekárske pece, chladiace a mraziace zariadenia pre pekárne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
DE DE
STN DIN 9798 (53 3150) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Potravinárske zariadenia. Narážačky. Narážacie trubice a ich pripojenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
DE DE
STN DIN 9798 (53 3150) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Potravinárske zariadenia. Narážačky. Narážacie trubice a ich pripojenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
DE DE
STN DIN 9803 (53 3140) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Mäsiarske stroje. Nože pre rezačky mäsa s veľkosťou od 70 do 300. Dvojstrané nože s nákružkom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
DE DE
STN DIN 9803 (53 3140) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Mäsiarske stroje. Nože pre rezačky mäsa s veľkosťou od 70 do 300. Dvojstrané nože s nákružkom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
DE DE
STN DIN 9805 (53 3141) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Mäsiarske stroje. Predkrajovač a dierované rezné dosky pre rezačky mäsa s veľkosťou od 70 do 300

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
DE DE
STN DIN 9805 (53 3141) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Mäsiarske stroje. Predkrajovač a dierované rezné dosky pre rezačky mäsa s veľkosťou od 70 do 300

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 203-1 (53 3143) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Veľkokuchynské spotrebiče na plynné palivá. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky *

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac