Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 56 0628 (56 0628) zrušená

Dátum vydania: 25.01.1973

Pšeničná múka polohrubá T 550. Norma kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 56 0630 (56 0630) zrušená

Dátum vydania: 25.01.1973

Pšeničná múka hladká T 650. Norma kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 56 0671 (56 0671) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1964

Krúpy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 56 0671/a (56 0671) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1966

Krúpy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 56 0671/b (56 0671) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1989

Krúpy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 56 0695 (56 0695) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1964

Ovsené vločky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17252 (56 0630)

Dátum vydania: 01.07.2020

Potraviny. Stanovenie phomopsínu A v semenách vlčieho bôbu a výrobkoch z vlčieho bôbu metódou HPLC-MS/MS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17715 (56 0615)

Dátum vydania: 01.05.2015

Pšeničná múka (Triticum aestivum L.). Ampérometrická metóda na meranie straty škrobu (ISO 17715: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17718 (56 0611)

Dátum vydania: 01.05.2015

Pšeničná múka a celozrnná pšeničná múka z druhu Triticum aestivum L. Stanovenie reologických vlastností v závislosti od miešania a zvýšenia teploty (ISO 17718: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5530-1 (56 0610)

Dátum vydania: 01.05.2015

Pšeničná múka. Fyzikálne charakteristiky ciest. Časť 1: Stanovenie absorpcie vody a reologických vlastností pomocou farinografu (ISO 5530-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5530-2 (56 0610)

Dátum vydania: 01.05.2015

Pšeničná múka. Fyzikálne charakteristiky ciest. Časť 2: Stanovenie reologických vlastností pomocou extenzografu (ISO 5530-2: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac