RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 17277 (75 1313)

Dátum vydania: 01.04.2020

Hydrometria. Požiadavky na meranie a klasifikácia prístrojov na meranie intenzity zrážok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4375 (75 1303)

Dátum vydania: 01.05.2015

Hydrometrické určovania. Lanový systém na hydrometrické merania (ISO 4375: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4375 (75 1303) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Hydrometrické určovania. Lanový systém na hydrometrické merania (ISO 4375: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6416 (75 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Hydrometria. Meranie prietoku ultrazvukovou (akustickou) metódou (ISO 6416: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6416 (75 1301)

Dátum vydania: 01.05.2018

Hydrometria. Meranie prietoku ultrazvukovou metódou s meranou dobou prechodu (ISO 6416: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 1088 (75 1309)

Dátum vydania: 01.02.2010

Hydrometria. Rýchlostno-plošné metódy s použitím hydrometrických vrtúľ. Zber a spracovanie údajov na stanovenie neistôt merania prietokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 2537 (75 1304)

Dátum vydania: 01.02.2010

Hydrometria. Hydrometrické vrtule s rotačným prvkom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 3455 (75 1305)

Dátum vydania: 01.02.2010

Hydrometria. Kalibrácia hydrometrických prístrojov v priamych otvorených nádržiach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 4366 (75 1306)

Dátum vydania: 01.01.2010

Hydrometria. Ozvenové hĺbkomery na meranie hĺbky vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 8368 (75 1308)

Dátum vydania: 01.01.2010

Hydrometrické určovania. Meranie prietoku v otvorených korytách s použitím vodomerných konštrukcií. Pokyny na výber vodomerných konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 9825 (75 1307)

Dátum vydania: 01.01.2010

Hydrometria. Poľné meranie prietoku veľkých riek a povodní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 14028 (75 1302) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Hydrometria. Používanie hydrometrických vrtúľ propelerového typu a ich kalibrácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN/TR 15996 (75 1310)

Dátum vydania: 01.05.2011

Hydrometria. Meranie vodnej hodnoty snehu s použitím prístrojov na zaznamenávanie hmotnosti snehu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16588 (75 1311)

Dátum vydania: 01.08.2014

Manuálne meranie vodnej hodnoty snehu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac