RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 75 6221 (75 6221)

Dátum vydania: 01.04.1993

Čerpacie stanice odpadových vôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 75 6221/Z1 (75 6221)

Dátum vydania: 01.07.2000

Čerpacie stanice odpadových vôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 75 6221/Z2 (75 6221)

Dátum vydania: 01.08.2000

Čerpacie stanice odpadových vôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 6230 (75 6230)

Dátum vydania: 17.12.1987

Kanalizačné podchody pod dráhou a pozemnou komunikáciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 75 6261 (75 6261)

Dátum vydania: 01.09.1997

Dažďové nádrže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 75 6261 (75 6261) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Dažďové nádrže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12050-1 (75 6222) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 1: Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekálnych splaškov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12050-1 (75 6222) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 1: Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekálnych splaškov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12050-1 (75 6222)

Dátum vydania: 01.08.2015

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Časť 1: Čerpacie stanice s obsahom fekálnych splaškov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12050-2 (75 6222)

Dátum vydania: 01.08.2015

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Časť 2: Čerpacie stanice bez fekálnych splaškov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12050-2 (75 6222) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 2: Čerpacie stanice odpadových vôd bez fekálnych splaškov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12050-2 (75 6222) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 2: Čerpacie stanice odpadových vôd bez fekálnych splaškov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12050-3 (75 6222) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 3: Čerpacie stanice na fekálne splašky na obmedzené použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12050-3 (75 6222) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 3: Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekálnych splaškov na obmedzené použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12050-3 (75 6222)

Dátum vydania: 01.08.2015

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Časť 3: Čerpacie stanice na obmedzené použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12050-4 (75 6222)

Dátum vydania: 01.08.2015

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Časť 4: Spätné klapky na odpadové vody bez fekálnych splaškov a s obsahom fekálnych splaškov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12050-4 (75 6222) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 4: Spätné klapky na odpadové vody bez fekálnych splaškov a s obsahom fekálnych splaškov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12050-4 (75 6222) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 4: Spätné klapky na odpadové vody bez fekálnych splaškov a s obsahom fekálnych splaškov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14396 (75 6240)

Dátum vydania: 01.12.2004

Pevné rebríky do vstupných šácht

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1825-1 (75 6272) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Odlučovače tukov. Časť 1: Základné požiadavky na konštrukciu, funkčnosť a skúšanie, označovanie a riadenie kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1825-1 (75 6272)

Dátum vydania: 01.11.2005

Odlučovače tukov. Časť 1: Zásady navrhovania, funkcie a skúšania, označovanie a riadenie kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1825-2 (75 6272)

Dátum vydania: 01.11.2003

Odlučovače tukov. Časť 2: Výber menovitej veľkosti, zabudovanie, prevádzka a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 858-1 (75 6271)

Dátum vydania: 01.11.2003

Odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín (napr. oleja a benzínu). Časť 1: Zásady navrhovania, funkcie a skúšania, označovanie a riadenie kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 858-1/A1 (75 6271)

Dátum vydania: 01.11.2005

Odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín (napr. oleja a benzínu). Časť 1: Zásady navrhovania, funkcie a skúšania, označovanie a riadenie kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 858-1/A1 (75 6271) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín (napr. oleja a benzínu). Časť 1: Zásady navrhovania, funkcie a skúšania, označovanie a riadenie kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 858-2 (75 6271)

Dátum vydania: 01.12.2004

Odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín (napr. oleja a benzínu). Časť 2: Voľba menovitej veľkosti, zabudovanie, prevádzka a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac