RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 16101 (75 7035)

Dátum vydania: 01.04.2013

Kvalita vody. Návod na medzilaboratórne porovnávacie štúdie na ekologické hodnotenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16479 (75 7020)

Dátum vydania: 01.12.2014

Kvalita vody. Prevádzkové požiadavky a postupy posudzovania zhody na zariadenia na monitorovanie vody. Časť 1: Automatizované vzorkovacie zariadenia (vzorkovače) na vodu a odpadovú vodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17075 (75 7036)

Dátum vydania: 01.05.2019

Kvalita vody. Všeobecné požiadavky a prevádzkové skúšky pre monitorovacie zariadenia vody. Meracie prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17123 (75 7037)

Dátum vydania: 01.05.2019

Kvalita vody. Pokyny na stanovenie stupňa modifikácie hydromorfologických znakov/vlastností brakických a pobrežných vôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17136 (75 7040)

Dátum vydania: 01.07.2019

Kvalita vody. Pokyny na terénne a laboratórne postupy kvantitatívnej analýzy a identifikácie makroinvertebrát z vnútrozemských povrchových vôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17211 (75 7042)

Dátum vydania: 01.01.2020

Kvalita vody. Návod na mapovanie vodných tráv a makrorias v eluitorálnej zóne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 25667-1 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1999

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 25667-2 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1999

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 2: Pokyny na techniky odberu vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13163 (75 7041)

Dátum vydania: 01.10.2019

Kvalita vody. Olovo 210. Kvapalinová scintilačná skúšobná metóda (ISO 13163: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15839 (75 7033)

Dátum vydania: 01.02.2007

Kvalita vody. On-line senzory a analytické vybavenie pre vodu. Špecifikácie a skúšky pracovných charakteristík (ISO 15839: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5667-1 (75 7051)

Dátum vydania: 01.06.2007

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek a techniky odberu vzoriek (ISO 5667-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5667-13 (75 7051)

Dátum vydania: 01.12.2011

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 13: Pokyny na odber vzoriek kalov (ISO 5667-13: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5667-13 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 13: Pokyny na odber vzoriek kalov z čistenia odpadových vôd a úpravy vôd (ISO 5667-13:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5667-14 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2017

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 14: Pokyny na zabezpečenie kvality pri odbere vzoriek prírodných vôd a manipulácii s nimi (ISO 5667-14: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5667-14 (75 7051)

Dátum vydania: 01.09.2017

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 14: Pokyny na zabezpečenie kvality a riadenie kvality pri odbere environmentálnych vzoriek vody a pri manipulácii s nimi (ISO 5667-14: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5667-15 (75 7051)

Dátum vydania: 01.03.2010

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 15: Pokyny na konzerváciu vzoriek kalov a sedimentov a manipuláciu s nimi (ISO 5667-15: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5667-16 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 16: Pokyny na biologické skúšanie vzoriek (ISO 5667-16:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5667-16 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2017

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 16: Pokyny na biologické skúšanie vzoriek (ISO 5667-16: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5667-16 (75 7051)

Dátum vydania: 01.06.2018

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 16: Pokyny na biologické skúšanie vzoriek (ISO 5667-16: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5667-19 (75 7051)

Dátum vydania: 01.11.2004

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 19: Odber vzoriek morských sedimentov (ISO 5667-19: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5667-23 (75 7051)

Dátum vydania: 01.11.2011

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 23: Pokyny na pasívny odber vzoriek v povrchových vodách (ISO 5667-23: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5667-3 (75 7051)

Dátum vydania: 01.10.2019

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Konzervácia vzoriek vody a manipulácia s nimi (ISO 5667-3: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5667-3 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2018

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Konzervácia vzoriek vody a manipulácia s nimi (ISO 5667-3: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5667-3 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2013

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Konzervácia vzoriek vody a manipulácia s nimi (ISO 5667-3: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5667-3 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek vody a manipuláciu s nimi (ISO 5667-3: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5667-3 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi (ISO 5667-3: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5667-3 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1999

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi (ISO 5667-3: 1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5667-6 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2017

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov (ISO 5667-6: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5667-6 (75 7051)

Dátum vydania: 01.09.2017

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov (ISO 5667-6: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11352 (75 7030)

Dátum vydania: 01.08.2014

Kvalita vody. Odhad neistoty merania na základe údajov z validácie a kontroly kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-10 (75 7051)

Dátum vydania: 01.03.1999

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 10: Pokyny na odber vzoriek odpadových vôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-11 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 11: Pokyny na odber vzoriek podzemných vôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-11 (75 7051)

Dátum vydania: 01.09.2010

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 11: Pokyny na odber vzoriek podzemných vôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-12 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 12: Pokyny na odber vzoriek dnových sedimentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-12 (75 7051)

Dátum vydania: 01.03.2019

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 12: Pokyny na odber vzoriek dnových sedimentov z riek, jazier a estuárií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-14 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 14: Pokyny na zabezpečenie kvality a riadenie kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-15 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 15: Pokyny na konzerváciu vzoriek kalov a sedimentov a manipuláciu s nimi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-17 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 17: Pokyny na odber vzoriek nerozpustených sedimentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-17 (75 7051)

Dátum vydania: 01.08.2010

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 17: Pokyny na veľkoobjemový odber vzoriek nerozpustených látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-18 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 18: Pokyny na odber vzoriek podzemnej vody zo znečistených lokalít

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-21 (75 7051)

Dátum vydania: 01.02.2012

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 21: Pokyny na odber vzoriek pitnej vody dodávanej cisternami a inými spôsobmi ako vodovodnou sieťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-22 (75 7051)

Dátum vydania: 01.05.2012

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 22: Pokyny na navrhovanie a inštaláciu monitorovacích bodov podzemnej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-4 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1999

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 4: Pokyny na odber vzoriek z vodných nádrží

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-4 (75 7051)

Dátum vydania: 01.06.2018

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 4: Pokyny na odber vzoriek z jazier a umelých vodných nádrží

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-5 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1999

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 5: Pokyny na odber vzoriek pitnej vody a vody používanej pri výrobe potravín a nápojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-5 (75 7051)

Dátum vydania: 01.04.2007

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 5: Pokyny na odber vzoriek pitnej vody z úpravní vôd a z distribučnej siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-6 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-6 (75 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1999

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-7 (75 7051)

Dátum vydania: 01.04.1999

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 7: Pokyny na odber vzoriek vody a pary v teplárňach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5667-8 (75 7051)

Dátum vydania: 01.03.1999

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 8: Pokyny na odber vzoriek zrážok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8466-1 (75 7031)

Dátum vydania: 01.09.1995

Kvalita vody. Kalibrácia a hodnotenie analytických metód a určenie ich charakteristík. 1. časť: Štatistické hodnotenie lineárnej kalibračnej funkcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 8466-2 (75 7031)

Dátum vydania: 01.09.2005

Kvalita vody. Kalibrácia a hodnotenie analytických metód a určenie ich charakteristík. Časť 2: Kalibračná stratégia nelineárnych kalibračných funkcií druhého stupňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV ISO 13530 (75 7032) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Kvalita vody. Príručka riadenia analytickej kvality pri analýzach vody (ISO/TR 13530:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ISO/TS 20612 (75 7034)

Dátum vydania: 01.05.2009

Kvalita vody. Medzilaboratórne porovnávanie pre skúšky spôsobilosti chemických analytických laboratórií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17244 (75 7038)

Dátum vydania: 01.04.2019

Kvalita vody. Technická správa o DNA barkódoch rozsievok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac