RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 75 7430 (75 7430)

Dátum vydania: 01.04.1997

Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 75 7430/O1 (75 7430)

Dátum vydania: 01.08.1997

Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 75 7431 (75 7431)

Dátum vydania: 01.04.1997

Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie amoniaku, sodíka, draslíka, vápnika a horčíka vo vodách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 75 7435 (75 7435)

Dátum vydania: 01.08.2007

Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Katalytická mineralizácia po redukcii Devardovou zliatinou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 75 7482 (75 7482)

Dátum vydania: 01.06.2007

Kvalita vody. Stanovenie chloridov. Odmerné merkurimetrické stanovenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 75 7483 (75 7483)

Dátum vydania: 01.09.2007

Kvalita vody. Stanovenie celkových sulfidov po vytesnení do absorpčného roztoku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 75 7484 (75 7484)

Dátum vydania: 01.06.2007

Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Spektrofotometrické stanovenie fluoridov so zirkóniumalizarínom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 75 7485 (75 7485)

Dátum vydania: 01.06.2007

Kvalita vody. Stanovenie kremičitanov. Spektrofotometrické stanovenie kremičitanov s molybdénanom amónnym

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 75 7486 (75 7486)

Dátum vydania: 01.06.2007

Kvalita vody. Stanovenie striebra. Metóda plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (F-AAS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 75 7487 (75 7487)

Dátum vydania: 01.06.2007

Kvalita vody. Stanovenie bária. Metóda plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (F-AAS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 75 7489 (75 7489)

Dátum vydania: 01.06.2007

Kvalita vody. Stanovenie mangánu. Metóda plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (F-AAS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1189 (75 7465) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická metóda s molybdénanom amónnym

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12260 (75 7458) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Stanovenie viazaného dusíka (TNb) po oxidácii na oxidy dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12260 (75 7458)

Dátum vydania: 01.08.2004

Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Stanovenie viazaného dusíka (TNb) po oxidácii na oxidy dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1233 (75 7452)

Dátum vydania: 01.05.1999

Kvalita vody. Stanovenie chrómu. Metódy atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12338 (75 7420)

Dátum vydania: 01.10.2000

Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metódy obohatenia amalgamáciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13506 (75 7474) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Kvalita vody. Stanovenie ortuti atómovou fluorescenčnou spektrometriou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1483 (75 7453) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1999

Kvalita vody. Stanovenie ortuti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1483 (75 7453)

Dátum vydania: 01.10.2007

Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metóda s použitím atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 25663 (75 7436)

Dátum vydania: 19.06.1998

Kvalita vody. Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla. Metóda po mineralizácii so selénom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 25813 (75 7462)

Dátum vydania: 01.09.1996

Kvalita vody. Stanovenie rozpusteného kyslíka. Jodometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 25814 (75 7463) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1996

Kvalita vody. Stanovenie rozpusteného kyslíka. Elektrochemická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26595 (75 7444) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1998

Kvalita vody. Stanovenie celkového arzénu. Spektrofotometrická metóda s dietylditiokarbamátom strieborným

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26777 (75 7438)

Dátum vydania: 01.04.1998

Kvalita vody. Stanovenie dusitanov. Molekulárna absorpčná spektrofotometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10304-1 (75 7447) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Kvalita vody. Stanovenie rozpustených fluoridov, chloridov, dusitanov, ortofosforečnanov, bromidov, dusičnanov a síranov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 1: Metóda pre málo znečistené vody (ISO 10304- 1:1992)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10304-1 (75 7447)

Dátum vydania: 01.10.2009

Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 1: Stanovenie bromidov, chloridov, fluoridov, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a síranov (ISO 10304-1: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10304-2 (75 7447) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1998

Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 2: Stanovenie bromidov, chloridov, dusičnanov, dusitanov, ortofosforečnanov a síranov v odpadových vodách (ISO 10304- 2:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10304-3 (75 7447)

Dátum vydania: 01.11.2000

Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 3: Stanovenie chrómanov, jodidov, siričitanov, tiokyanatanov a tiosíranov (ISO 10304-3:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10304-4 (75 7447)

Dátum vydania: 01.08.2001

Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 4: Stanovenie chlorečnanov, chloridov a chloritanov v málo znečistených vodách (ISO 10304-4:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11206 (75 7444)

Dátum vydania: 01.09.2013

Kvalita vody. Stanovenie rozpustených bromičnanov. Metóda iónovej chromatografie (IC) a reakcie za kolónou (PCR) (ISO 11206: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11732 (75 7459)

Dátum vydania: 01.11.2005

Kvalita vody. Stanovenie amoniakového dusíka. Metóda prietokovej analýzy (CFA a FIA) a spektrometrickej detekcie (ISO 11732: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11732 (75 7459) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Kvalita vody. Stanovenie amoniakálneho dusíka prietokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrometrickou detekciou (ISO 11732:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11885 (75 7466) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (ISO 11885:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11885 (75 7466)

Dátum vydania: 01.12.2009

Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) (ISO 11885: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11905-1 (75 7456)

Dátum vydania: 01.10.2000

Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Časť 1: Metóda oxidačnej mineralizácie s peroxodisíranom (ISO 11905-1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11969 (75 7454) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1999

Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (ISO 11969:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12020 (75 7467)

Dátum vydania: 01.12.2001

Kvalita vody. Stanovenie hliníka. Metódy atómovej absorpčnej spektrometrie (ISO 12020:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12846 (75 7490)

Dátum vydania: 01.12.2012

Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS) s obohatením a bez obohatenia (ISO 12846: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13395 (75 7457)

Dátum vydania: 01.01.2001

Kvalita vody. Stanovenie dusitanového dusíka a dusičnanového dusíka a ich sumy prietokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrometrickou detekciou (ISO 13395:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14403 (75 7475) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Kvalita vody. Stanovenie celkových kyanidov a voľných kyanidov kontinuálnou prietokovou analýzou (ISO 14403:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14403-1 (75 7475)

Dátum vydania: 01.04.2013

Kvalita vody. Stanovenie celkových kyanidov a voľných kyanidov prietokovou analýzou (FIA a CFA). Časť 1: Metóda injekčnej prietokovej analýzy (FIA) (ISO 14403-1: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14403-2 (75 7475)

Dátum vydania: 01.04.2013

Kvalita vody. Stanovenie celkových kyanidov a voľných kyanidov prietokovou analýzou (FIA a CFA). Časť 2: Metóda kontinuálnej prietokovej analýzy (CFA) (ISO 14403-2: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14911 (75 7468)

Dátum vydania: 01.01.2002

Kvalita vody. Stanovenie rozpustených Li|exp(+)|, Na|exp(+)|, H|idx (4)||exp(+)|, K|exp(+)|, Mn|exp(2+)|, Ca|exp(2+)|, Mg|exp(2+)|, Sr|exp (2+)| a Ba|exp(2+)| iónovou chromatografiou. Metóda pre vody a odpadové vody (ISO 14911:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15061 (75 7472)

Dátum vydania: 01.12.2002

Kvalita vody. Stanovenie rozpustených bromičnanov. Metóda iónovej kvapalinovej chromatografie (ISO 15061:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15586 (75 7421) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou v grafitovej peci (ISO 15586: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15586 (75 7421)

Dátum vydania: 01.10.2004

Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (ISO 15586: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15587-1 (75 7476)

Dátum vydania: 01.09.2003

Kvalita vody. Mineralizácia na stanovenie vybratých prvkov vo vode. Časť 1: Mineralizácia lúčavkou kráľovskou (ISO 15587-1: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15587-2 (75 7476)

Dátum vydania: 01.09.2003

Kvalita vody. Mineralizácia na stanovenie vybratých prvkov vo vode. Časť 2: Mineralizácia kyselinou dusičnou (ISO 15587-2: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15681-1 (75 7481) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Kvalita vody. Stanovenie ortofosforečnanov a celkového obsahu fosforu prietokovou analýzou (FIA a CFA). Časť 1: Metóda prietokovej injekčnej analýzy (ISO 15681-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15681-1 (75 7481)

Dátum vydania: 01.12.2005

Kvalita vody. Stanovenie ortofosforečnanov a celkového obsahu fosforu prietokovou analýzou (FIA a CFA). Časť 1: Metóda prietokovej injekčnej analýzy (FIA) (ISO 15681-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15681-2 (75 7481) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Kvalita vody. Stanovenie ortofosforečnanov a celkového obsahu fosforu prietokovou analýzou (FIA a CFA). Časť 2: Metóda kontinuálnej prietokovej analýzy (CFA) (ISO 15681-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15681-2 (75 7481)

Dátum vydania: 01.05.2019

Kvalita vody. Stanovenie obsahu ortofosforečnanov a celkového obsahu fosforu prietokovou analýzou (FIA a CFA). Časť 2: Metóda kontinuálnej prietokovej analýzy (CFA) (ISO 15681-2: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15681-2 (75 7481) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Kvalita vody. Stanovenie ortofosforečnanov a celkového obsahu fosforu prietokovou analýzou (FIA a CFA). Časť 2: Metóda kontinuálnej prietokovej analýzy (ISO 15681-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 15682 (75 7473)

Dátum vydania: 01.12.2002

Kvalita vody. Stanovenie chloridov prietokovou analýzou (CFA a FIA) a fotometrickou alebo potenciometrickou detekciou (ISO 15682:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 16264 (75 7477)

Dátum vydania: 01.08.2004

Kvalita vody. Stanovenie rozpustných kremičitanov prietokovou analýzou (FIA a CFA) a fotometrickou detekciou (ISO 16264: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17294-1 (75 7478)

Dátum vydania: 01.03.2007

Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 1: Všeobecné pokyny (ISO 17294-1: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 17294-2 (75 7478) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (ISO 17294-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17294-2 (75 7478) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (ISO 17294-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17294-2 (75 7478)

Dátum vydania: 01.02.2017

Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie vybraných prvkov vrátane izotopov uránu (ISO 17294-2: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17852 (75 7474)

Dátum vydania: 01.07.2008

Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metóda atómovej fluorescenčnej spektrometrie (ISO 17852: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 18412 (75 7471)

Dátum vydania: 01.12.2006

Kvalita vody. Stanovenie chrómu(VI). Fotometrická metóda pre málo znečistené vody (ISO 18412: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23913 (75 7429)

Dátum vydania: 01.11.2009

Kvalita vody. Stanovenie chrómu (VI). Metóda prietokovej analýzy (FIA a CFA) a spektrometrickej detekcie (ISO 23913: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5814 (75 7463)

Dátum vydania: 01.06.2013

Kvalita vody. Stanovenie rozpusteného kyslíka. Elektrochemická metóda (ISO 5814: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5961 (75 7437)

Dátum vydania: 01.04.1998

Kvalita vody. Stanovenie kadmia atómovou absorpčnou spektrometriou (ISO 5961:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6878 (75 7465) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická metóda s molybdénanom amónnym (ISO 6878: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6878 (75 7465)

Dátum vydania: 01.04.2005

Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická metóda s molybdénanom amónnym (ISO 6878: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7393-1 (75 7460)

Dátum vydania: 01.08.2001

Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 1: Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom (ISO 7393-1:1985)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7393-2 (75 7460) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 2: Kolorimetrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom na účely bežnej kontroly (ISO 7393-2:1985)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7393-2 (75 7460) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2018

Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 2: Kolorimetrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom na účely bežnej kontroly (ISO 7393-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7393-2 (75 7460)

Dátum vydania: 01.03.2019

Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 2: Kolorimetrická metóda s N,N-dialkyl-1,4-fenyléndiamínom na účely bežnej kontroly (ISO 7393-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7393-3 (75 7460)

Dátum vydania: 01.08.2001

Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 3: Jodometrická titračná metóda na stanovenie celkového chlóru (ISO 7393-3:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 7980 (75 7469)

Dátum vydania: 01.10.2002

Kvalita vody. Stanovenie vápnika a horčíka. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (ISO 7980:1986)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7980 (75 7469) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Kvalita vody. Stanovenie vápnika a horčíka. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (ISO 7980:1986)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10048 (75 7435) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1996

Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Katalytická mineralizácia po redukcii Devardovou zliatinou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10359-1 (75 7448)

Dátum vydania: 01.08.2000

Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 1: Metóda elektrochemickej sondy pre pitnú vodu a málo znečistené vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10359-2 (75 7448)

Dátum vydania: 01.05.1998

Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 2: Stanovenie anorganicky viazaných celkových fluoridov po rozklade a destilácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10530 (75 7480)

Dátum vydania: 01.08.2005

Kvalita vody. Stanovenie rozpustených sulfidov. Fotometrická metóda s metylénovou modrou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10566 (75 7446)

Dátum vydania: 01.11.1997

Kvalita vody. Stanovenie hliníka. Spektrometrická metóda s pyrokatecholovou fialovou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11083 (75 7445)

Dátum vydania: 01.01.1998

Kvalita vody. Stanovenie chrómu (VI). Spektrometrická metóda s 1,5 - difenylkarbazidom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 13358 (75 7479)

Dátum vydania: 01.09.2005

Kvalita vody. Stanovenie ľahko uvoľniteľných sulfidov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 17378-2 (75 7454)

Dátum vydania: 01.02.2020

Kvalita vody. Stanovenie arzénu a antimónu. Časť 2: Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie s generovaním hydridov (HG-AAS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 5664 (75 7449)

Dátum vydania: 01.09.1995

Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. Odmerná metóda po destilácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 6058 (75 7439)

Dátum vydania: 01.03.1999

Kvalita vody. Stanovenie vápnika. Titračná metóda s EDTA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 6059 (75 7440)

Dátum vydania: 01.03.1999

Kvalita vody. Stanovenie sumy vápnika a horčíka. Titračná metóda s EDTA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 6332 (75 7433)

Dátum vydania: 01.11.1996

Kvalita vody. Stanovenie železa. Spektrometrická metóda s použitím 1,10-fenantrolínu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 6333 (75 7470)

Dátum vydania: 01.09.2002

Kvalita vody. Stanovenie mangánu. Spektrometrická metóda s formaldoxímom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 6703-1 (75 7441)

Dátum vydania: 01.05.1998

Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 1: Stanovenie celkových kyanidov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 6703-2 (75 7441)

Dátum vydania: 01.05.1998

Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 2: Stanovenie ľahko uvoľniteľných kyanidov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 6703-3 (75 7441)

Dátum vydania: 01.05.1998

Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 3: Stanovenie chlórkyánu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 6703-4 (75 7441) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1998

Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 4: Stanovenie kyanidov difúziou pri pH 6

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6778 (75 7450)

Dátum vydania: 01.09.1995

Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. Potenciometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 6878-1 (75 7432) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1998

Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Časť 1: Spektrometrická metóda pomocou molybdénanu amónneho

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 7150-1 (75 7451)

Dátum vydania: 01.09.1995

Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 7150-2 (75 7451) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 2. časť: Automatizovaná spektrometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7890-1 (75 7455) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Kvalita vody. Stanovenie dusičnanov. Časť 1: Spektrometrická metóda s 2,6-dimetylfenolom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7890-2 (75 7455) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Kvalita vody. Stanovenie dusičnanov. Časť 2: Spektrometrická destilačná metóda s 4-fluórfenolom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7890-3 (75 7455)

Dátum vydania: 01.07.2000

Kvalita vody. Stanovenie dusičnanov. Časť 3: Spektrometrická metóda s kyselinou sulfosalicylovou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 8288 (75 7443)

Dátum vydania: 01.04.1998

Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9280 (75 7442) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1998

Kvalita vody. Stanovenie síranov. Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9280/O1 (75 7442) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2000

Kvalita vody. Stanovenie síranov. Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>