RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 75 7921 (75 7921)

Dátum vydania: 01.08.2004

Nemecké jednotné metódy analýzy vôd, odpadových vôd a kalov. Kaly a sedimenty (skupina S). Časť 20: Stanovenie 6 polychlórovaných bifenylov (PCB) (S 20) (DIN 38414-20: 1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 7923 (75 7923) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie fosforu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 7925 (75 7925)

Dátum vydania: 10.08.1987

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie draslíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 7926 (75 7926)

Dátum vydania: 10.08.1987

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie sodíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 7927 (75 7927)

Dátum vydania: 10.08.1987

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie vápnika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 7928 (75 7928)

Dátum vydania: 10.08.1987

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie horčíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 7931 (75 7931) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie zinku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 7932 (75 7932) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie medi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 7933 (75 7933) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie niklu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 7934 (75 7934) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie chrómu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 7935 (75 7935)

Dátum vydania: 10.08.1987

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie kobaltu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 7936 (75 7936) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie olova

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 7937 (75 7937) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie kadmia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 7951 (75 7951)

Dátum vydania: 10.08.1987

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie extrahovateľných látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 75 7952 (75 7952)

Dátum vydania: 10.08.1987

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie nepolárnych uhľovodíkov - ropných látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
DE DE
STN DIN 38414-20 (75 7921) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Nemecké jednotné metódy analýzy vôd, odpadových vôd a kalov. Kaly a sedimenty (skupina S). Časť 20: Stanovenie 6 polychlórovaných bifenylov (PCB) (S 20)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12176 (75 7910) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Charakterizácia kalov. Stanovenie hodnoty pH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12832 (75 7901) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2002

Charakterizácia kalov. Zhodnocovanie a zneškodňovanie kalov. Slovník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12879 (75 7912) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Charakterizácia kalov. Stanovenie straty žíhaním sušiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12879 (75 7912) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Charakterizácia kalov. Stanovenie straty pri spaľovaní sušiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12880 (75 7911) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Charakterizácia kalov. Stanovenie sušiny a obsahu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12880 (75 7911)

Dátum vydania: 01.09.2002

Charakterizácia kalov. Stanovenie celkových látok a obsahu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13342 (75 7913) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Charakterizácia kalov. Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13342 (75 7913)

Dátum vydania: 01.09.2002

Charakterizácia kalov. Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13346 (75 7914) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Charakterizácia kalov. Stanovenie stopových prvkov a fosforu. Metódy extrakcie lúčavkou kráľovskou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13346 (75 7914) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Charakterizácia kalov. Stanovenie stopových prvkov a fosforu. Extrakcia lúčavkou kráľovskou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14671 (75 7918)

Dátum vydania: 01.12.2006

Charakterizácia kalov. Úprava vzorky na stanovenie extrahovateľného amoniaku s použitím roztoku chloridu draselného s koncentráciou 2 mol/l

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14672 (75 7915)

Dátum vydania: 01.03.2006

Charakterizácia kalov. Stanovenie celkového fosforu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14701-1 (75 7916)

Dátum vydania: 01.10.2006

Charakterizácia kalov. Filtračné vlastnosti. Časť 1: Čas kapilárneho sania (CST)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14701-2 (75 7916) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Charakterizácia kalov. Filtračné vlastnosti. Časť 2: Stanovenie špecifického filtračného odporu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14701-2 (75 7916)

Dátum vydania: 01.11.2013

Charakterizácia kalov. Filtračné vlastnosti. Časť 2: Stanovenie špecifického filtračného odporu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14701-3 (75 7916)

Dátum vydania: 01.12.2006

Charakterizácia kalov. Filtračné vlastnosti. Časť 3: Stanovenie stlačiteľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14701-4 (75 7916) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Charakterizácia kalov. Filtračné vlastnosti. Časť 4: Stanovenie odvodniteľnosti flokulovaných kalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14701-4 (75 7916)

Dátum vydania: 01.08.2019

Charakterizácia kalov. Filtračné vlastnosti. Časť 4: Stanovenie odvodniteľnosti flokulovaných kalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14702-1 (75 7917)

Dátum vydania: 01.10.2006

Charakterizácia kalov. Usadzovacie vlastnosti. Časť 1: Stanovenie usaditeľnosti (stanovenie objemu usadeného kalu a kalového indexu)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14702-2 (75 7917)

Dátum vydania: 01.10.2006

Charakterizácia kalov. Usadzovacie vlastnosti. Časť 2: Stanovenie schopnosti zahustenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14702-3 (75 7917) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2019

Charakterizácia kalov. Usadzovacie vlastnosti. Časť 3: Stanovenie zonálnej usadzovacej rýchlosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14702-3 (75 7917)

Dátum vydania: 01.11.2019

Charakterizácia kalov. Usadzovacie vlastnosti. Časť 3: Stanovenie zonálnej usadzovacej rýchlosti (ZSV)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15170 (75 7919)

Dátum vydania: 01.07.2009

Charakterizácia kalov. Stanovenie spaľovacieho tepla a výhrevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16720-1 (75 7971)

Dátum vydania: 01.11.2016

Charakterizácia kalov. Fyzikálna konzistencia. Časť 1: Stanovenie tekutosti. Metóda pomocou prístroja s extrúznou rúrkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 17183 (75 7924)

Dátum vydania: 01.08.2019

Charakterizácia kalov. Stanovenie hustoty kalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17183 (75 7972) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2019

Charakterizácia kalov. Vyhodnotenie hustoty kalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22032 (75 7922)

Dátum vydania: 01.08.2009

Kvalita vody. Stanovenie vybraných polybrómovaných difenyléterov v sedimentoch a splaškových kaloch. Metóda používajúca extrakciu a plynovú chromatografiu/hmotnostnú spektrometriu (ISO 22032: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 13714 (75 7905)

Dátum vydania: 01.01.2014

Charakterizácia kalov. Nakladanie s kalmi vzhľadom na ich využívanie alebo zneškodňovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 13097 (75 7907)

Dátum vydania: 01.10.2010

Charakterizácia kalov. Správna prax na využívanie kalov v poľnohospodárstve

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 13714 (75 7905) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2010

Charakterizácia kalov. Nakladanie s kalmi vzhľadom na ich využívanie alebo zneškodňovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15214-1 (75 7961)

Dátum vydania: 01.06.2009

Charakterizácia kalov. Stanovenie Escherichia coli v kaloch, pôdach, pôdnych kondicionéroch, rastových médiách a bioodpadoch. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie na kvantifikáciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15214-2 (75 7961)

Dátum vydania: 01.06.2009

Charakterizácia kalov. Stanovenie Escherichia coli v kaloch, pôdach, pôdnych kondicionéroch, rastových médiách a bioodpadoch. Časť 2: Miniaturizovaná metóda (metóda najpravdepodobnejšieho počtu) po očkovaní do tekutého média

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15214-3 (75 7961)

Dátum vydania: 01.06.2009

Charakterizácia kalov. Stanovenie Escherichia coli v kaloch, pôdach, pôdnych kondicionéroch, rastových médiách a bioodpadoch. Časť 3: Makrometóda (metóda najpravdepodobnejšieho počtu) v tekutom médiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15215-1 (75 7962)

Dátum vydania: 01.06.2009

Charakterizácia kalov. Stanovenie Salmonella spp. v kaloch, pôdach, pôdnych kondicionéroch, rastových médiách a bioodpadoch. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie na kvantitatívnu resuscitáciu subletálne poškodených baktérií (na potvrdenie účinnosti čistiacich procesov)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15215-2 (75 7962)

Dátum vydania: 01.06.2009

Charakterizácia kalov. Stanovenie Salmonella spp. v kaloch, pôdach, pôdnych kondicionéroch, rastových médiách a bioodpadoch. Časť 2: Pomnoženie v tekutom selenitovom-cysteínovom médiu a následne v Rappaportovom-Vassiliadisovom médiu na semikvantitatívne stanovenie metódou najpravdepodobnejšieho počtu (MPN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15215-3 (75 7962)

Dátum vydania: 01.06.2009

Charakterizácia kalov. Stanovenie Salmonella spp. v kaloch, pôdach, pôdnych kondicionéroch, rastových médiách a bioodpadoch. Časť 3: Stanovenie prítomnosti/neprítomnosti pomnožením v tekutom peptónovom-novobiocínovom médiu a následne v Rappaportovom-Vassiliadisovom médiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15252 (75 7904)

Dátum vydania: 01.06.2009

Charakterizácia kalov. Protokol na validáciu metód na fyzikálne vlastnosti kalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15463 (75 7909)

Dátum vydania: 01.04.2008

Charakterizácia kalov. Fyzikálna konzistencia. Tixotropné správanie a správanie pri ukladaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15473 (75 7903)

Dátum vydania: 01.04.2008

Charakterizácia kalov. Správna prax pre sušenie kalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15584 (75 7902)

Dátum vydania: 01.04.2008

Charakterizácia kalov. Návod na posudzovanie rizika najmä vo vzťahu k používaniu a zneškodňovaniu kalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15809 (75 7908)

Dátum vydania: 01.06.2009

Charakterizácia kalov. Hygienické aspekty. Úpravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16394 (75 7920)

Dátum vydania: 01.04.2015

Charakterizácia kalov. Postup na prípravu syntetických suspenzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16394/AC (75 7920)

Dátum vydania: 01.04.2016

Charakterizácia kalov. Postup na prípravu syntetických suspenzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16456 (75 7906)

Dátum vydania: 01.11.2013

Charakterizácia kalov. Správna prax pri odvodňovaní kalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16788 (75 7912)

Dátum vydania: 01.04.2015

Charakterizácia kalov. Návod na správnu prax na tepelné procesy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac