RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 14987 (64 8006)

Dátum vydania: 01.07.2007

Plasty. Hodnotenie schopnosti zneškodňovania v čistiarňach odpadových vôd. Skúšobná schéma na konečnú prijateľnosť a špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14995 (64 8007)

Dátum vydania: 01.07.2007

Plasty. Hodnotenie kompostovateľnosti. Skúšobná schéma a špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10210 (64 8008)

Dátum vydania: 01.07.2018

Plasty. Metódy prípravy vzoriek na skúšky biodegradácie plastových materiálov (ISO 10210: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14851 (64 8001) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Stanovenie úplnej aeróbnej biodegradability plastových materiálov vo vodnom prostredí. Metóda merania spotreby kyslíka v uzavretom respirometri (ISO 14851: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14851 (64 8001)

Dátum vydania: 01.11.2019

Stanovenie úplnej aeróbnej biodegradability plastových materiálov vo vodnom prostredí. Metóda merania spotreby kyslíka v uzavretom respirometri (ISO 14851: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14852 (64 8002)

Dátum vydania: 01.04.2019

Stanovenie úplnej aeróbnej biodegradability plastových materiálov vo vodnom prostredí. Metóda analýzou uvoľneného oxidu uhličitého (ISO 14852: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14852 (64 8002)

Dátum vydania: 01.01.2005

Stanovenie úplnej aeróbnej biodegradability plastových materiálov vo vodnom prostredí. Metóda analýzou uvoľneného oxidu uhličitého (ISO 14852: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14853 (64 8009)

Dátum vydania: 01.07.2018

Plasty. Stanovenie úplnej anaeróbnej biodegradácie plastových materiálov vo vodnom systéme. Metóda merania produkcie bioplynu (ISO 14853: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14855 (64 8003) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Stanovenie úplnej aeróbnej biodegradability a rozpadu plastových materiálov za podmienok kontrolovaného kompostovania. Metóda analýzou uvoľneného oxidu uhličitého (ISO 14855: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14855-1 (64 8003) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2008

Stanovenie úplnej aeróbnej biodegradability plastových materiálov za podmienok kontrolovaného kompostovania. Metóda analýzou uvoľneného oxidu uhličitého. Časť 1: Všeobecná metóda (ISO 14855-1: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14855-1 (64 8003)

Dátum vydania: 01.06.2013

Stanovenie úplnej aeróbnej biodegradability plastových materiálov za podmienok kontrolovaného kompostovania. Metóda analýzou uvoľneného oxidu uhličitého. Časť 1: Všeobecná metóda (ISO 14855-1: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14855-1/AC (64 8003) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Stanovenie úplnej aeróbnej biodegradability plastových materiálov za podmienok kontrolovaného kompostovania. Metóda analýzou uvoľneného oxidu uhličitého. Časť 1: Všeobecná metóda (ISO 14855-1: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14855-2 (64 8003) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Stanovenie úplnej aeróbnej biodegradability plastových materiálov za podmienok kontrolovaného kompostovania. Metóda analýzou uvoľneného oxidu uhličitého. Časť 2: Gravimetrické meranie uvoľneného oxidu uhličitého v laboratórnych podmienkach (ISO 14855-2: 2007 vrátane Cor 1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14855-2 (64 8003)

Dátum vydania: 01.02.2019

Stanovenie úplnej aeróbnej biodegradability plastových materiálov za podmienok kontrolovaného kompostovania. Metóda analýzou uvoľneného oxidu uhličitého. Časť 2: Gravimetrické meranie uvoľneného oxidu uhličitého v laboratórnych podmienkach (ISO 14855-2: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15985 (64 8012)

Dátum vydania: 01.07.2018

Plasty. Stanovenie úplnej anaeróbnej biodegradácie v podmienkach anaeróbnej mineralizácie pri vysokom obsahu sušiny. Metóda analýzy uvoľneného bioplynu (ISO 15985: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16929 (64 8018)

Dátum vydania: 01.06.2020

Plasty. Stanovenie stupňa rozpadu plastov v definovaných podmienkach kompostovania v poloprevádzkovej skúške (ISO 16929: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17556 (64 8004)

Dátum vydania: 01.11.2019

Plasty. Stanovenie úplnej aeróbnej biodegradability plastových materiálov v pôde meraním spotreby kyslíka v respirometri alebo meraním množstva uvoľneného oxidu uhličitého (ISO 17556: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17556 (64 8004) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2013

Plasty. Stanovenie úplnej aeróbnej biodegradability plastových materiálov v pôde meraním spotreby kyslíka v respirometri alebo meraním množstva uvoľneného oxidu uhličitého (ISO 17556: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 17556 (64 8004) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Plasty. Stanovenie úplnej aeróbnej biodegradability v pôde meraním spotreby kyslíka v respirometri alebo meraním množstva uvoľneného oxidu uhličitého (ISO 17556: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18830 (64 8013)

Dátum vydania: 01.07.2018

Plasty. Stanovenie aeróbnej biodegradácie neplávajúcich plastových materiálov na rozhraní morská voda/pieskový sediment. Metóda merania spotreby kyslíka v uzavretom respirometri (ISO 18830: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19679 (64 8014)

Dátum vydania: 01.07.2018

Plasty. Stanovenie aeróbnej biodegradácie neplávajúcich plastových materiálov na rozhraní morská voda/pieskový sediment. Metóda analýzy uvoľneného oxidu uhličitého (ISO 19679: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20200 (64 8005) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Plasty. Stanovenie stupňa rozpadu materiálov z plastov v simulovaných laboratórnych podmienkach kompostovania (ISO 20200: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20200 (64 8005)

Dátum vydania: 01.07.2016

Plasty. Stanovenie stupňa rozpadu materiálov z plastov v simulovaných laboratórnych podmienkach kompostovania (ISO 20200: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16137 (64 8015)

Dátum vydania: 01.08.2011

Plasty. Stanovenie obsahu uhlíka založeného na biomase

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16295 (64 8016)

Dátum vydania: 01.05.2012

Plasty. Vyhlásenie o obsahu uhlíka založeného na biomase

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16398 (64 8017)

Dátum vydania: 01.01.2013

Plasty. Vzor na uvádzanie a oznamovanie obsahu uhlíka založeného na biomase a možnosti zhodnocovania biopolymérov a bioplastov. Údajový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15351 (64 8010)

Dátum vydania: 01.07.2007

Plasty. Návod na tvorbu terminológie v oblasti rozložiteľných a biologicky rozložiteľných polymérov a plastov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15822 (64 8011) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Plasty. Biodegradabilné plasty na zemskom povrchu alebo v pôde. Zhodnocovanie, zneškodňovanie a príbuzné environmentálne problémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac