RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 302 842-1 V1.1.1 (87 2842)

Dátum vydania: 01.01.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé zariadenia. Časť 1: Fyzická vrstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-1 V1.2.1 (87 2842)

Dátum vydania: 01.06.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 1: Fyzická vrstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-1 V1.2.2 (87 2842)

Dátum vydania: 01.06.2011

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 1: Fyzická vrstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-1 V1.2.3 (87 2842)

Dátum vydania: 01.01.2012

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 1: Fyzická vrstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-1 V1.2.4 (87 2842)

Dátum vydania: 01.04.2012

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 1: Fyzická vrstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-1 V1.3.1 (87 2842)

Dátum vydania: 01.11.2015

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 1: Fyzická vrstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-2 V1.1.1 (87 2842)

Dátum vydania: 01.01.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé zariadenia. Časť 2: Všeobecný opis a vrstva dátového spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-2 V1.2.1 (87 2842)

Dátum vydania: 01.06.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 2: Všeobecný opis a vrstva dátového spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-2 V1.3.1 (87 2842)

Dátum vydania: 01.03.2012

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 2: Všeobecný opis a vrstva dátového spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-2 V1.4.1 (87 2842)

Dátum vydania: 01.11.2015

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 2: Všeobecný opis a vrstva dátového spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-3 V1.1.1 (87 2842)

Dátum vydania: 01.01.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé zariadenia. Časť 3: Prídavné hľadiská vysielania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-3 V1.2.1 (87 2842)

Dátum vydania: 01.06.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 3: Prídavné hľadiská vysielania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-3 V1.3.1 (87 2842)

Dátum vydania: 01.03.2012

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 3: Prídavné hľadiská vysielania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-3 V1.4.1 (87 2842)

Dátum vydania: 01.11.2015

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 3: Prídavné hľadiská vysielania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-4 V1.1.1 (87 2842)

Dátum vydania: 01.01.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé zariadenia. Časť 4: Funkcie bod-bod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-4 V1.2.1 (87 2842)

Dátum vydania: 01.06.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 4: Funkcie bod-bod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-4 V1.2.2 (87 2842)

Dátum vydania: 01.06.2011

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 4: Funkcie bod-bod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 842-4 V1.3.1 (87 2842)

Dátum vydania: 01.11.2015

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 4: Funkcie bod-bod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 858-1 V1.2.1 (87 2858)

Dátum vydania: 01.01.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 24,05 GHz do 24,25 GHz pre automobilové aplikácie. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 858-1 V1.3.1 (87 2858)

Dátum vydania: 01.04.2014

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Automobilové radarové zariadenia pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 24,05 GHz do 24,25 GHz alebo 24,50 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 858-2 V1.2.1 (87 2858)

Dátum vydania: 01.01.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 24,05 GHz do 24,25 GHz pre automobilové aplikácie. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 858-2 V1.3.1 (87 2858)

Dátum vydania: 01.04.2014

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Automobilové radarové zariadenia pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 24,05 GHz do 24,25 GHz alebo 24,50 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 878-1 V1.1.1 (87 2878)

Dátum vydania: 01.05.2012

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 1: Všeobecne – DOCSIS 3.0

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 878-2 V1.1.1 (87 2878)

Dátum vydania: 01.05.2012

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 2: Fyzická vrstva – DOCSIS 3.0

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 878-3 V1.1.1 (87 2878)

Dátum vydania: 01.05.2012

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 3: Zostupné rádiofrekvenčné rozhranie – DOCSIS 3.0

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 878-4 V1.1.1 (87 2878)

Dátum vydania: 01.05.2012

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 4: Protokoly MAC a hornej vrstvy – DOCSIS 3.0

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 878-5 V1.1.1 (87 2878)

Dátum vydania: 01.05.2012

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 5: Služby zabezpečenia – DOCSIS 3.0

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 885 V2.1.1 (87 2885)

Dátum vydania: 01.02.2017

Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy D. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 a 3.3(g) smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 885 V2.2.1 (87 2885)

Dátum vydania: 01.02.2018

Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy H. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 a 3.3(g) smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 885 V2.2.2 (87 2885)

Dátum vydania: 01.02.2018

Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy H. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 a 3.3(g) smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 885 V2.2.3 (87 2885)

Dátum vydania: 01.10.2018

Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy H. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 a 3.3(g) smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 885-1 V1.1.1 (87 2885)

Dátum vydania: 01.11.2011

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy D. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 885-1 V1.2.1 (87 2885)

Dátum vydania: 01.05.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy D. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 885-1 V1.3.1 (87 2885)

Dátum vydania: 01.10.2014

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy D. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 885-2 V1.1.1 (87 2885)

Dátum vydania: 01.03.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy D. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 885-2 V1.2.1 (87 2885)

Dátum vydania: 01.10.2014

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy D. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 885-2 V1.2.2 (87 2885)

Dátum vydania: 01.10.2014

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy D. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 885-3 V1.1.1 (87 2885)

Dátum vydania: 01.03.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy D. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 885-3 V1.2.1 (87 2885)

Dátum vydania: 01.10.2014

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy D. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 885-3 V1.2.2 (87 2885)

Dátum vydania: 01.10.2014

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy D. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 890-1 V1.2.1 (87 2890)

Dátum vydania: 01.01.2020

Inteligentné dopravné systémy (ITS). Funkcia vrstvy zariadení. Časť 1: Špecifikácia oznámenia služieb (SA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETSI EN 302 895 V1.1.1 (87 2898)

Dátum vydania: 01.03.2015

Inteligentné systémy (ITS). Komunikácia vozidiel. Základný súbor aplikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac