RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN ISO 22000 (56 0301) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2006

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca (ISO 22000: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22000 (56 0301) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca (ISO 22000: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 22000 (56 0301)

Dátum vydania: 01.09.2019

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca (ISO 22000: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 22000/O1 (56 0301) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2010

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca (ISO 22000: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 22005 (56 0304)

Dátum vydania: 01.12.2007

Sledovateľnosť v krmivárskom a potravinárskom reťazci. Všeobecné zásady a základné požiadavky na systém a jeho implementáciu (ISO 22005: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 22004 (56 0302)

Dátum vydania: 01.04.2016

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Návod na používanie normy ISO 22000: 2005

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ISO/TS 22002-1 (56 0305)

Dátum vydania: 01.10.2010

Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 1: Výroba potravín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ISO/TS 22002-1/O1 (56 0305)

Dátum vydania: 01.10.2019

Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 1: Výroba potravín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ISO/TS 22002-2 (56 0305)

Dátum vydania: 01.05.2014

Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 2: Stravovacie služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ISO/TS 22002-2/O1 (56 0305)

Dátum vydania: 01.10.2019

Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 2: Stravovacie služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ISO/TS 22002-3 (56 0305)

Dátum vydania: 01.10.2013

Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 3: Poľnohospodárstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ISO/TS 22002-3/O1 (56 0305)

Dátum vydania: 01.10.2019

Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 3: Poľnohospodárstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ISO/TS 22003 (56 0303)

Dátum vydania: 01.04.2016

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na orgány vykonávajúce audity a certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti potravín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ISO/TS 22003 (56 0303) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na orgány vykonávajúce audity a certifikácie systémov manažérstva bezpečnosti potravín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ISO/TS 22003/O1 (56 0303) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2010

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na orgány vykonávajúce audity a certifikácie systémov manažérstva bezpečnosti potravín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ISO/TS 22003/O1 (56 0303)

Dátum vydania: 01.07.2016

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na orgány vykonávajúce audity a certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti potravín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ISO/TS 22004 (56 0302) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Návod na používanie normy ISO 22000: 2005

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ISO/TS 22004/O1 (56 0302) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2010

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Návod na používanie normy ISO 22000: 2005

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac