RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 303 132 V1.1.1 (87 3132)

Dátum vydania: 01.02.2018

Námorné majáky VHF s nízkym výkonom na lokalizáciu osôb využívajúce digitálne selektívne volanie (DSC). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 135 V1.1.1 (87 3135)

Dátum vydania: 01.03.2015

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pobrežný dohľad, služby plavebnej prevádzky a prístavné radary. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 135 V2.1.1 (87 3135)

Dátum vydania: 01.03.2017

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pobrežný dohľad, služby plavebnej prevádzky a prístavné radary. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 143 V1.2.1 (87 3143)

Dátum vydania: 01.10.2016

Rekonfigurovateľné rádiové systémy (RRS). Systémová architektúra na výmenu informácií medzi rôznymi databázami určenia geografickej polohy (GLDBs) umožňujúca prevádzku zariadení pre biele miesta (WSD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 144 V1.1.1 (87 3144)

Dátum vydania: 01.10.2016

Rekonfigurovateľné rádiové systémy (RRS). Prevádzka kognitívneho rádiového systému (CRS) umožnená využívaním rádiového spektra na základe informácií získaných z databáz určenia geografickej polohy (GLDBs). Parametre a postupy na výmenu informácií medzi rôznymi GLDBs

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 145 V1.2.1 (87 3145)

Dátum vydania: 01.10.2016

Rekonfigurovateľné rádiové systémy (RRS). Systémová architektúra a vysokoúrovňové postupy na koordinované a nekoordinované využívania voľných miest medzi TV kanálmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 146-1 V1.2.1 (87 3146)

Dátum vydania: 01.10.2016

Rekonfigurovateľné rádiové systémy (RRS). Informačné modely a protokoly mobilných zariadení. Časť 1: Viacnásobné rádiové rozhranie (MURI)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 146-1 V1.3.1 (87 3146)

Dátum vydania: 01.02.2019

Rekonfigurovateľné rádiové systémy (RRS). Informačné modely a protokoly mobilných zariadení (MD). Časť 1: Viacnásobné rádiové rozhranie (MURI)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 146-2 V1.2.1 (87 3146)

Dátum vydania: 01.03.2017

Rekonfigurovateľné rádiové systémy (RRS). Informačné modely a protokoly mobilných zariadení (MD). Časť 2: Rekonfigurovateľné rádiofrekvenčné rozhranie (RRFI)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 146-3 V1.2.1 (87 3146)

Dátum vydania: 01.03.2017

Rekonfigurovateľné rádiové systémy (RRS). Informačné modely a protokoly mobilných zariadení (MD). Časť 3: Zjednotené rádiové aplikačné rozhranie (URAI)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 146-3 V1.3.1 (87 3146)

Dátum vydania: 01.02.2019

Rekonfigurovateľné rádiové systémy (RRS). Informačné modely a protokoly mobilných zariadení (MD). Časť 3: Rozhranie jednotných rádiových aplikácií (URAI)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 146-4 V1.1.2 (87 3146)

Dátum vydania: 01.10.2018

Rekonfigurovateľné rádiové systémy (RRS). Informačné modely a protokoly mobilných zariadení (MD). Rádiové programovacie rozhranie (RPI)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN TS 123 107 V6.4.0 (87 3107)

Dátum vydania: 01.02.2008

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2+). Univerzálny systém pohyblivých telekomunikácií (UMTS). Koncepcia a architektúra kvality služby (QoS) (3GPP TS 23.107 verzia 6.4.0, vydanie 6)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac