RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN ISO 14224 (45 0106)

Dátum vydania: 01.04.2017

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Zber a výmena údajov o spoľahlivosti a údržbe zariadenia (ISO 14224: 2016, opravená verzia 1. 10. 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20815 (45 0105)

Dátum vydania: 01.05.2019

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Manažérstvo spoľahlivosti a zaistenie ťažby (ISO 20815: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20815 (45 0105) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2008

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Zabezpečenie ťažby a manažérstvo spoľahlivosti (ISO 20815: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20815 (45 0105) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Zabezpečenie ťažby a manažérstvo spoľahlivosti (ISO 20815: 2008, opravená verzia z 15. 6. 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 17969 (45 0141) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2016

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Smernice na spôsobilosť personálu (ISO/TS 17969: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 17969 (45 0141)

Dátum vydania: 01.06.2018

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Smernice na spôsobilosť manažmentu pre vrtný personál (ISO/TS 17969: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 29001 (45 0121)

Dátum vydania: 01.05.2011

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Systémy manažérstva kvality pre špecifický sektor. Požiadavky na organizácie dodávajúce produkty a služby (ISO/TS 29001: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 12489 (45 0107)

Dátum vydania: 01.03.2017

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Modelovanie a výpočty spoľahlivosti bezpečnostných systémov (ISO/TR 12489: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 13881 (45 0131)

Dátum vydania: 01.05.2011

Ropný a plynárenský priemysel. Klasifikácia a posudzovanie zhody výrobkov, procesov a služieb (ISO/TR 13881: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac