RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 303 203 V2.1.1 (87 3203)

Dátum vydania: 01.10.2016

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Systémy lekárskych telových sietí (MBANSs) pracujúce v rozsahu od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 203-1 V1.1.1 (87 3203)

Dátum vydania: 01.05.2015

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Sieťové systémy v oblasti telových snímačov medicínskych údajov (MBANSs) pracujúce v rozsahu od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 203-2 V1.1.1 (87 3203)

Dátum vydania: 01.05.2015

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Sieťové systémy v oblasti telových snímačov medicínskych údajov (MBANSs) pracujúce v rozsahu od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 204 V2.1.1 (87 3204)

Dátum vydania: 01.02.2017

Sieťové zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia na použitie vo frekvenčnom rozsahu od 870 MHz do 876 MHz s vyžiareným výkonom do 500 mW. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 204 V2.1.2 (87 3204)

Dátum vydania: 01.02.2017

Sieťové zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia na použitie vo frekvenčnom rozsahu od 870 MHz do 876 MHz s vyžiareným výkonom do 500 mW. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 204-1 V1.1.1 (87 3204)

Dátum vydania: 01.05.2015

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Sieťové zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia na použitie vo frekvenčnom rozsahu od 870 MHz do 876 MHz s výkonom do 500 mW. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 204-2 V1.1.1 (87 3204)

Dátum vydania: 01.05.2015

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Sieťové zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia na použitie vo frekvenčnom rozsahu od 870 MHz do 876 MHz s vyžiareným výkonom do 500 mW. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 212 V1.1.1 (87 3212)

Dátum vydania: 01.12.2010

Kooperatívne rozhodovanie na letisku (A-CDM). Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-1 V1.1.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.03.2010

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 1: Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru pre úroveň 1 A-SMGCS vrátane vonkajších rozhraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-1 V1.2.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.01.2011

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 1: Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru pre úroveň 1 A-SMGCS vrátane vonkajších rozhraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-1 V1.3.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.10.2012

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 1: Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru pre úroveň 1 A-SMGCS vrátane vonkajších rozhraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-1 V1.4.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 1: Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru pre úroveň 1 A-SMGCS vrátane vonkajších rozhraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-2 V1.1.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.06.2011

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 2: Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru pre úroveň 2 A-SMGCS vrátane vonkajších rozhraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-2 V1.2.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.10.2012

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 2: Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru pre úroveň 2 A-SMGCS vrátane vonkajších rozhraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-2 V1.3.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.05.2013

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 2: Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru pre úroveň 2 A-SMGCS vrátane vonkajších rozhraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-2 V1.4.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 2: Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru pre úroveň 2 A-SMGCS vrátane vonkajších rozhraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-3 V1.1.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.06.2011

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 3: Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru pre využívaný spolupracujúci snímač vrátane jeho rozhraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-4-1 V1.1.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.06.2011

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 4: Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru pre využívaný nespolupracujúci snímač vrátane jeho rozhraní. Oddiel 1: Všeobecné požiadavky na nespolupracujúci snímač

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-4-2 V1.1.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.06.2011

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 4: Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru pre využívaný nespolupracujúci snímač vrátane jeho rozhraní. Oddiel 2: Osobitné požiadavky na využívaný snímač radaru pre pohyb na ploche

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-6-1 V1.1.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.03.2012

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 6: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE pre využívané radarové snímače na prevádzkových plochách. Oddiel 1: Snímače v pásme X využívajúce impulzné signály a prenášajúce výkon do 100 kW

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-6-1 V1.2.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.04.2014

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 6: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE pre využívané radarové snímače na prevádzkových plochách. Oddiel 1: Snímače v pásme X využívajúce impulzné signály a prenášajúce výkon do 100 kW

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-6-1 V2.1.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.02.2017

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 6: Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ pre využívané radarové snímače na prevádzkových plochách. Oddiel 1: Snímače v pásme X využívajúce impulzné signály a prenášajúce výkon do 100 kW

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 213-6-1 V3.1.1 (87 3213)

Dátum vydania: 01.01.2020

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 6: Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru pre využívané radarové snímače na prevádzkových plochách. Oddiel 1: Snímače v pásme X využívajúce impulzné signály a prenášajúce výkon do 100 kW

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 214 V1.1.1 (87 3214)

Dátum vydania: 01.09.2011

Systém služieb dátového spoja (DLS). Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru. Požiadavky na pozemné zložky/prvky a skúšanie systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 214 V1.2.1 (87 3214)

Dátum vydania: 01.10.2012

Systém služieb dátového spoja (DLS). Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru. Požiadavky na pozemné zložky a skúšanie systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 215 V1.3.1 (87 3215)

Dátum vydania: 01.11.2015

Environmentálne inžinierstvo (EE). Metódy merania a limity spotreby energie v zariadeniach širokopásmových telekomunikačných sietí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 276 V1.1.1 (87 3276)

Dátum vydania: 01.10.2018

Námorné širokopásmové rádiové spojenie pracujúce vo frekvenčných pásmach od 5 852 MHz do 5 872 MHz a/alebo od 5 880 MHz do 5 900 MHz pre lodnú a pobrežnú inštaláciu určené pre vykonávanie koordinovanej činnosti. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CLC/ETSI/TR 103288 (87 3288)

Dátum vydania: 01.11.2016

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM); Správa spoločnej pracovnej skupiny CENELEC/ ETSI v reakcii na list Európskej komisie (EK) ENTRP/F5/DP/MM/entr.f5.(2013) 43164 Európskym normalizačným organizáciám (ESO)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac