RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 15757 (76 0501)

Dátum vydania: 01.12.2010

Konzervovanie kultúrneho majetku. Požiadavky na teplotu a relatívnu vlhkosť na obmedzenie mechanického poškodenia v organických hygroskopických materiáloch spôsobeného podnebím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15758 (76 0502)

Dátum vydania: 01.12.2010

Konzervovanie kultúrneho majetku. Postupy a zariadenia na meranie teplôt ovzdušia a povrchov objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15759-1 (76 0503)

Dátum vydania: 01.04.2012

Konzervovanie kultúrneho majetku. Vnútorné prostredie. Časť 1: Pokyny na vykurovanie kostolov, kaplniek a iných priestorov pre miesta uctievania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15759-2 (76 0511)

Dátum vydania: 01.07.2018

Ochrana kultúrneho dedičstva. Vnútorné prostredie. Časť 2: Ventilácia na ochranu kultúrnych budov a zbierok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15999-1 (76 0506)

Dátum vydania: 01.08.2014

Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Pokyny na zabezpečenie parametrov prostredia. Odporúčania pre vitríny používané na vystavovanie a ochranu kultúrneho dedičstva. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16141 (76 0504)

Dátum vydania: 01.02.2013

Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Pokyny na zabezpečenie podmienok prostredia. Otvorené skladovacie priestory: definície a charakteristika priestorov so zbierkami, určených na ochranu a správu kultúrneho dedičstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16242 (76 0505)

Dátum vydania: 01.02.2013

Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Postupy a prístroje na meranie vlhkosti vzduchu a výmeny vlhkosti medzi ovzduším a kultúrnym majetkom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16515 (76 0507)

Dátum vydania: 01.08.2015

Starostlivosť o kultúrne dedičstvo. Pokyny na charakterizovanie prírodného kameňa používaného v kultúrnom dedičstve

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16572 (76 0508)

Dátum vydania: 01.12.2015

Ochrana kultúreneho dedičstva. Slovník technických termínov týkajúcich sa mált na murovanie, vonkajších a vnútorných omietok používaných v kultúrnom dedičstve

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16648 (76 0508)

Dátum vydania: 01.12.2015

Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Metódy dopravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16682 (76 0509)

Dátum vydania: 01.09.2017

Starostlivosť o zachovanie kutúrneho dedičstva. Metódy na meranie obsahu vlhkosti alebo vody v materiáloch, ktoré tvoria hnuteľné aj nehnuteľné kultúrne dedičstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16790 (76 0510)

Dátum vydania: 01.01.2018

Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Integrované manažérstvo hubenia škodcov pri ochrane kultúrneho dedičstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16893 (76 0512)

Dátum vydania: 01.08.2018

Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Špecifikácie pre umiestnenie, výstavbu a úpravu budov alebo miestností určených na uchovávanie alebo využívanie zbierok kultúrneho dedičstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17138 (76 0515)

Dátum vydania: 01.05.2019

Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Metódy a materiály na čistenie poréznych anorganických materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac