RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN ISO 17427-1 (01 8610)

Dátum vydania: 01.02.2019

Inteligentné dopravné systémy (IDS). Kooperatívne IDS. Časť 1: Úlohy a zodpovednosti v kontexte architektúry kooperatívnych IDS (ISO 17427-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17573-1 (01 8652)

Dátum vydania: 01.01.2020

Elektronický výber poplatkov. Architektúra systému týkajúceho sa relevantného mýta pre vozidlo. Časť 1: Referenčný model (ISO 17573-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 17425 (01 8661)

Dátum vydania: 01.11.2016

Inteligentné dopravné systémy. Kooperatívne systémy. Špecifikácia výmeny externých údajov týkajúcich sa cestnej siete a dopravných podmienok na ich zobrazovanie vo vozidle (ISO/TS 17425: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 17429 (01 8666)

Dátum vydania: 01.10.2017

Inteligentné dopravné systémy. Kooperatívne inteligentné dopravné systémy (IDS). IDS zariadenia stanice na prenos informácií medzi IDS stanicami (ISO/TS 17429: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 19091 (01 8665)

Dátum vydania: 01.11.2019

Inteligentné dopravné systémy (IDS). Kooperatívne IDS. Použitie komunikácie V2I a I2V na aplikácie súvisiace so svetelnými križovatkami (ISO/TS 19091: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 19091 (01 8665) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2017

Inteligentné dopravné systémy (IDS). Kooperatívne IDS. Použitie komunikácie V2I a I2V na aplikácie súvisiace so svetelnými križovatkami (ISO/TS 19091: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21177 (01 8623)

Dátum vydania: 01.04.2020

Inteligentné dopravné systémy. Bezpečnostné služby staníc IDS na vytvorenie relácie a overenie medzi dôveryhodnými zariadeniami (ISO/TS 21177: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21189 (01 8667)

Dátum vydania: 01.11.2019

Inteligentné dopravné systémy (IDS). Kooperatívne systémy. Požiadavky na skúšky a špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS) pre CEN ISO/TS 17426 (ISO/TS 21189: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21719-1 (01 8612)

Dátum vydania: 01.03.2019

Elektronický výber poplatkov. Personalizácia palubného zariadenia (OBE). Časť 1: Koncepcia (ISO/TS 21719-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21719-2 (01 8612)

Dátum vydania: 01.03.2019

Elektronický výber poplatkov. Personalizácia palubného zariadenia (OBE). Časť 2: Používanie špecializovanej komunikácie krátkeho dosahu (ISO/TS 21719-2: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16986 (01 8651)

Dátum vydania: 01.02.2017

Elektronický výber poplatkov. Interoperabilný aplikačný profil na výmenu informácií medzi poskytovaním služieb a spoplatnením mýta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16986/AC (01 8651)

Dátum vydania: 01.09.2017

Elektronický výber poplatkov. Interoperabilný aplikačný profil na výmenu informácií medzi poskytovaním služieb a spoplatnením mýta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17118 (01 8613)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Verejná doprava. Otvorené aplikačné programovacie rozhrania (API) pre distribuované plánovanie cestovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17148 (01 8614)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Pro forma dohovor medzi treťou stranou poskytovateľov služieb (TPSP) a verejným orgánom zodpovedným za pohotovostné služby (PARES)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17154-1 (01 8668)

Dátum vydania: 01.11.2019

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie implementácie na zhodu s CEN/TS 16986. Časť 1: Štruktúra skúšobnej zostavy a účely skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17154-2 (01 8668)

Dátum vydania: 01.11.2019

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie implementácie na zhodu s CEN/TS 16986. Časť 2: Súbor abstraktných skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17184 (01 8615)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Aplikačné protokoly vysokej úrovne (HLAP) eCall používajúce spínané IMS paketové siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17234 (01 8618)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. eCall: Skúšky na umožnenie preukázania zhody a výkonnosti verejných bezpečnostných bodov (PSAP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17240 (01 8616)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Testovanie zhody eCall od začiatku do konca na spínané IMS paketové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17241 (01 8621)

Dátum vydania: 01.08.2019

Inteligentné dopravné systémy. Systém manažérstva premávky. Stav, poruchový stav a požiadavky na kvalitu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17249-2 (01 8611)

Dátum vydania: 01.05.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Časť 2: eCall pre ťažké nákladné vozidlá a iné komerčné vozidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17249-3 (01 8611)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Časť 3: eCall pre autokary a autobusy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17249-4 (01 8611)

Dátum vydania: 01.08.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Časť 4: Systém eCall pre poľnohospodárske/lesnícke vozidlá kategórie EHK OSN T, R, S

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17249-5 (01 8611)

Dátum vydania: 01.08.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Časť 5: Systém eCall pre dvojkolesové vozidlá s pohonom kategórie EHK OSN L1 a L3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17249-6 (01 8611)

Dátum vydania: 01.08.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Časť 6: Systém eCall pre trojkolesové a štvorkolesové vozidlá kategórie EHK OSN L2, L4, L5, L6 a L7

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17268 (01 8619)

Dátum vydania: 01.05.2019

Inteligentné dopravné systémy. IDS priestorové dáta. Výmena dát o zmenách charakteristických vlastností ciest

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17312 (01 8619)

Dátum vydania: 01.08.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. eCall cez satelit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17313 (01 8620)

Dátum vydania: 01.08.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Interoperabilita a voľba používateľa na trhu eCall a eCall prostredníctvom tretích strán

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17380 (01 8622)

Dátum vydania: 01.04.2020

Inteligentné dopravné systémy. Mestské IDS. Manažment zóny kontroly pre UVAR (urban vehicle access restriction – obmedzenie vstupu vozidiel) pri použití prepojených IDS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17395 (01 8624)

Dátum vydania: 01.04.2020

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. eCall pre automatizované a autonómne vozidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17143 (01 8617)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Normy a opatrenia potrebné pre koordináciu územnej infraštruktúry na podporu IDS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17249-1 (01 8611)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Časť 1: Rozšírenie systému eCall na iné kategórie vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17297-1 (01 8621)

Dátum vydania: 01.11.2019

Inteligentné dopravné systémy. Zlaďovanie referenčného umiestnenia pre mestské ITS. Časť 1: Súčasný stav techniky a usmernenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17311 (01 8630)

Dátum vydania: 01.08.2019

Verejná doprava. Interoperabilný riadiaci systém cestovného. Prípady a pravidlá využívania cestovných lístkov prostredníctvom Bluetooth s nízkou spotrebou energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17370 (01 8669)

Dátum vydania: 01.11.2019

Verejná doprava. Nespracované prevádzkové údaje a výmena štatistík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17401 (01 8669)

Dátum vydania: 01.06.2020

Inteligentné dopravné systémy. Mestské IDS. Pokyn pre zmiešané prostredie predajcov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac