RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 25 4200-1 (25 4200)

Dátum vydania: 13.01.1961

Závitové meradlá. Prehľad medzných závitových kalibrov. Závit oblý a lichobežníkový

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4200-2 (25 4200)

Dátum vydania: 10.07.1962

Závitové meradlá. Prehľad medzných závitových kalibrov. Závit oblý a lichobežníkový

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4210 (25 4210)

Dátum vydania: 10.07.1962

Závitové meradlá. Medzné závitové valčekové kalibre obojstranné. Závit lichobežníkový rovnoramenný 10 až 32 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4211 (25 4211)

Dátum vydania: 10.07.1962

Závitové meradlá. Závitové valčekové kalibre s dobrou stranou. Závit lichobežníkový rovnoramenný 34 až 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4212 (25 4212)

Dátum vydania: 10.07.1962

Závitové meradlá. Meracie časti na dobrú stranu závitových valčekových kalibrov. Závit lichobežníkový rovnoramenný 10 až 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4213 (25 4213)

Dátum vydania: 10.07.1962

Závitové meradlá. Závitové valčekové kalibre s nepodarkovou stranou. Závit lichobežníkový rovnoramenný 34 až 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4214 (25 4214)

Dátum vydania: 10.07.1962

Závitové meradlá. Meracie časti na nepodarkovú stranu závitových valčekových kalibrov. Závit lichobežníkový rovnoramenný 10 až 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4220 (25 4220)

Dátum vydania: 10.07.1962

Závitové meradlá. Medzné závitové krúžky - dobrá strana. Závit lichobežníkový rovnoramenný 10 až 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 25 4220/a (25 4220)

Dátum vydania: 01.04.1966

Závitové meradlá. Medzné závitové krúžky - dobrá strana. Závit lichobežníkový rovnoramenný 10 až 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4221 (25 4221)

Dátum vydania: 10.07.1962

Závitové meradlá. Porovnávacie kalibre na nové závitové krúžky s dobrou stranou. Závit lichobežníkový rovnoramenný 10 až 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4222 (25 4222)

Dátum vydania: 10.07.1962

Závitové meradlá. Meracie časti porovnávacích kalibrov na nové závitové krúžky s dobrou stranou. Závit lichobežníkový rovnoramenný 10 až 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4223 (25 4223)

Dátum vydania: 10.07.1962

Závitové meradlá. Porovnávacie kalibre opotrebenia na závitové krúžky s dobrou stranou. Závit lichobežníkový rovnoramenný 10 až 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4224 (25 4224)

Dátum vydania: 10.07.1962

Závitové meradlá. Meracie časti porovnávacích kalibrov opotrebenia na závitové krúžky s dobrou stranou. Závit lichobežníkový rovnoramenný 10 až 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4225 (25 4225)

Dátum vydania: 10.07.1962

Závitové meradlá. Medzné závitové krúžky - nepodarková strana. Závit lichobežníkový rovnoramenný 10 až 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4226 (25 4226)

Dátum vydania: 10.07.1962

Závitové meradlá. Porovnávacie kalibre na závitové krúžky s nepodarkovou stranou. Závit lichobežníkový rovnoramenný 10 až 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4227 (25 4227)

Dátum vydania: 10.07.1962

Závitové meradlá. Meracie časti porovnávacích kalibrov na závitové krúžky s nepodarkovou stranou. Závit lichobežníkový rovnoramenný 10 až 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4250 (25 4250)

Dátum vydania: 13.01.1961

Závitové meradlá. Medzné závitové valčekové kalibre obojstranné 8 až 30 mm - oblý závit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4251 (25 4251)

Dátum vydania: 13.01.1961

Závitové meradlá. Závitové valčekové kalibre s dobrou stranou 32 až 100 mm - oblý závit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4252 (25 4252)

Dátum vydania: 13.01.1961

Závitové meradlá. Meracie časti na dobrú stranu závitových valčekových kalibrov. Oblý závit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4253 (25 4253)

Dátum vydania: 13.01.1961

Závitové meradlá. Závitové valčekové kalibre s nepodarkovou stranou 32 až 100 mm - oblý závit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4254 (25 4254)

Dátum vydania: 13.01.1961

Závitové meradlá. Meracie časti na nepodarkovú stranu závitových valčekových kalibrov. Oblý závit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4260 (25 4260)

Dátum vydania: 13.01.1961

Závitové meradlá. Medzné závitové krúžky - dobrá strana 8 až 30 mm. Oblý závit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4261 (25 4261)

Dátum vydania: 13.01.1961

Závitové meradlá. Porovnávacie kalibre na nové závitové krúžky s dobrou stranou. Oblý závit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4262 (25 4262)

Dátum vydania: 13.01.1961

Závitové meradlá. Meracie časti porovnávacích kalibrov na nové závitové krúžky s dobrou stranou. Oblý závit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4263 (25 4263)

Dátum vydania: 13.01.1961

Závitové meradlá. Porovnávacie kalibre opotrebenia na závitové krúžky s dobrou stranou. Oblý závit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4264 (25 4264)

Dátum vydania: 13.01.1961

Závitové meradlá. Meracie časti porovnávacích kalibrov opotrebenia na závitové krúžky s dobrou stranou. Oblý závit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4265 (25 4265)

Dátum vydania: 13.01.1961

Závitové meradlá. Medzné závitové krúžky. Nepodarková strana 8 až 100 mm. Oblý závit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4266 (25 4266)

Dátum vydania: 13.01.1961

Závitové meradlá. Porovnávacie kalibre na závitové krúžky s nepodarkovou stranou. Oblý závit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 25 4267 (25 4267)

Dátum vydania: 13.01.1961

Závitové meradlá. Meracie časti porovnávacích kalibrov na závitové krúžky s nepodarkovou stranou. Oblý závit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac