Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 34 7201 (34 7201) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Jadrá káblov. Pokyny na hraničné rozmery jadier kruhového prierezu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 7201/Z1 (34 7201) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Jadrá káblov. Pokyny na hraničné rozmery jadier kruhového prierezu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 7260 (34 7260) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1965

Hadice pre elektrické tienenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 7260/a (34 7260) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1987

Hadice pre elektrické tienenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50307 (34 7205)

Dátum vydania: 01.06.2003

Olovo a zliatiny olova. Plášte a kovové obaly káblov z olova a zliatin olova

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60228 (34 7201)

Dátum vydania: 01.10.2005

Jadrá káblov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60228 (34 7201) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1992

Jadrá káblov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60228 A (34 7201) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1992

Jadrá káblov. Predpis hraničných rozmerov jadier kruhového prierezu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac