RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 61034-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 61034-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 61034-1
Slovenský názov: Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Časť 1: Skúšobné zariadenie
Anglický názov: Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions. Part 1: Test apparatus
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.40, 29.020, 29.060.20
Triediaci znak: 34 7103
Úroveň zapracovania: idt IEC 61034-1:2005, idt EN 61034-1:2005
Vestník: 02/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 4/08, 6/10, 8/11, 10/13, 11/07, 10/08, 10/09, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004
Zmeny: Zmena A1 V 10/14, Zmena A2 V 06/20
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 50268-1:2002-01 (34 7020)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 61034 poskytuje podrobné informácie o skúšobnom zariadení, ktoré sa má použiť na meranie dymových emisií počas horenia elektrických alebo optických káblov za definovaných podmienok, napríklad niekoľko káblov horiacich horizontálne.Obsah normy STN EN 61034-1
Predhovor 4
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Podrobnosti o skúšobnej komore 6
5 Fotometrický systém 7
6 Normalizovaný iniciátor horenia 8
7 Miešanie dymu 8
8 Skúška naprázdno 8
8.1 Cieľ 8
8.2 Postup 8
9 Stanovenie funkčnej spôsobilosti skúšobného zariadenia 9
10 Stanovenie funkčnej spôsobilosti skúškou horenia 9
10.1 Cieľ 9
10.2 Príprava komory tvaru kocky 9
10.3 Stanovenie funkčnej spôsobilosti iniciátorov horenia 9
10.4 Skúšobný postup 9
10.5 Výpočet 9
10.6 Požiadavky 10
Príloha A (normatívna) – Sprievodné poznámky 12
Literatúra 14
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi
európskymi publikáciami 15
Obrázok 1 – Pôdorys skúšobnej komory 10
Obrázok 2 – Fotometrický systém 11
Obrázok 3 – Kovová nádoba 11