RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 61034-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 61034-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 61034-2
Slovenský názov: Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Časť 2: Skúšobný postup a požiadavky
Anglický názov: Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions. Part 2: Test procedure and requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.40, 29.020, 29.060.20
Triediaci znak: 34 7103
Úroveň zapracovania: idt IEC 61034-2:2005, idt EN 61034-2:2005
Vestník: 02/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 4/08, 6/10, 8/11, 10/13, 11/07, 10/08, 10/09, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004
Zmeny: Zmena *A1 V 12/13, Zmena A2 V 06/20
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 50268-2:2002-01 (34 7020)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 61034 poskytuje podrobné informácie o skúšobnom postupe, ktorý sa má použiť na meranie dymových emisií vytvorených počas horenia káblov za definovaných podmienok.Obsah normy STN EN 61034-2
Predhovor 4
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Skúšobné zariadenie 6
5 Usporiadanie pri skúške 7
5.1 Skúšobná vzorka 7
5.2 Výber skúšobného telesa kábla a usporiadanie pri skúške 7
5.3 Umiestnenie skúšobnej vzorky 8
6 Skúšobný postup 8
7 Vyhodnotenie výsledkov skúšky 9
8 Postup pri opakovanej skúške 9
9 Skúšobná správa 9
Príloha A (informatívna) – Návod na princípy a použitie meraní dymu 11
Príloha B (informatívna) – Odporúčané požiadavky na vyhotovenie 13
Literatúra 14
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi
európskymi publikáciami 15
Obrázok 1 – Spôsob zviazania zväzkov skúšobných telies 9
Obrázok 2 – Spôsob uloženia skúšobnej vzorky 10