RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 15854
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 15854Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 15854
Slovenský názov: Stomatológia. Lejacie vosky a vosky na bazálne platne
Anglický názov: Dentistry. Casting and baseplate waxes (ISO 15854:2005)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 11.060.10
Triediaci znak: 85 6320
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 15854:2005, idt ISO 15854:2005
Vestník: 01/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 12163:2002-09 (85 6325), STN EN ISO 1567:2003-12 (85 6320)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma platí pre dentálny lejací vosk a dentálny vosk na bazálne platne. Špecifikuje klasifikáciu a požiadavky na dentálny lejací vosk a dentálny vosk na bazálne platne, ako aj skúšobné metódy na overenie zhody s týmito požiadavkami.Obsah normy STN EN ISO 15854
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Klasifikácia 7
5 Požiadavky 7
5.1 Vzhľad 7
5.2 Tekutosť 7
5.3 Správanie sa vosku pri úprave 7
5.4 Správanie sa vosku pri mäknutí (typ 1) 7
5.5 Vzhľad po vypálení (typ 2) 8
5.6 Správanie sa vosku pri mäknutí (typ 2) 8
5.7 Zvyšok na umelých zuboch (typ 2) 8
5.8 Správanie sa farebného materiálu (typ 2) 8
5.9 Priľnavosť pri skladovaní (typ 2) 8
5.10 Zvyšok pri vypálení (typ 1) 8
5.11 Biokompatibilita 8
6 Odber vzoriek 8
7 Skúšobné metódy – všeobecne 8
7.1 Teplota prostredia 8
7.2 Overenie funkčnosti prístrojov a pomôcok 8
8 Skúšobné metódy – špecificky 9
8.1 Zraková kontrola 9
8.2 Tekutosť 9
8.3 Správanie sa vosku pri úprave 13
8.4 Správanie sa vosku pri mäknutí (typ 1) 13
8.5 Vzhľad po vypálení (typ 2) 13
8.6 Správanie sa vosku pri mäknutí (typ 2) 13
8.7 Zvyšok na umelých zuboch a správanie sa farebného materiálu (typ 2) 13
8.8 Priľnavosť pri skladovaní (typ 2) 15
8.9 Zvyšok pri vypálení (typ 1) 15
9 Označovanie a balenie 16
9.1 Označovanie 16
9.2 Balenie 16
Literatúra 17