RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13209-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13209-2


Označenie: STN EN 13209-2 zrušená
Slovenský názov: Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Nosidlá na deti. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Nevystužené nosidlá
Anglický názov: Child use and care articles. Baby carriers. Safety requirements and test methods. Part 2: Soft carrier
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2006
Dátum zrušenia: 1. 7. 2016
Jazyk: SK
ICS: 97.190
Triediaci znak: 94 3016
Úroveň zapracovania: idt EN 13209-2:2005
Vestník: 03/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13209-2:2016-07 (94 3016)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma uvádza bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na nevystužené nosidlá na deti t.j. na nosidlá bez rámu. Nosidlá sú pripevnené k vrchnej časti tela opatrovateľa a sú určené na nosenie deti vo zvislej polohe.Obsah normy STN EN 13209-2
Predhovor 5

1 Predmet normy 5

2 Normatívne odkazy 5

3 Termíny a definície 5

4 Všeobecné požiadavky 6
4.1 Viacúčelové výrobky 6
4.2 Poradie skúšok 6
4.3 Dovolené odchýlky 6

5 Materiály 6
5.1 Chemické vlastnosti 6
5.2 Horľavosť 6
5.3 Zrážanie 7
5.4 Nite z monofilového vlákna 7

6 Konštrukcia 8
6.1 Otvory na nohy 8
6.2 Malé časti 8
6.3 Šnúry, popruhy, remene a časti používané na zaväzovanie 9
6.4 Opora hlavy 9
6.5 Systém pripevnenia na opatrovateľa 9
6.6 Trvanlivosť pripevňovacích systémov 10
6.7 Prístupnosť výplne 11

7 Balenie 13

8 Informácie o výrobku 13
8.1 Všeobecne 13
8.2 Označenie 13
8.3 Trvanlivosť označenia 14
8.4 Informácie pri predaji 14
8.5 Návod na používanie 14

Príloha A (informatívna) – Opora hlavy 15